Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2014

1. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwaly budżetowej

PDFzarz.1.2014_20140325092450.pdf (292,44KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego

PDFzarz.2.2014_20140325092600.pdf (657,92KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PDFzarz.3.2014_20140325092643.pdf (202,31KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2014 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

PDFzarz.4.2014_20140325092828.pdf (1,22MB)

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania komisji na realizację projektów w zakresie wsparcia rozwoju sportu

PDFzarz.5.2014_20140325093043.pdf (1,51MB)

 

6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu " Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica

PDFzarz.6.2014_20140325093137.pdf (206,46KB)

 

6 a. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r.

PDFzarz.6a.2014_20140325093208.pdf (258,73KB)

 

7. Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFza_7_2014_20140430124837.pdf (847,06KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFza_8_2014_20140430124937.pdf (701,29KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających sie o dotację z budżetu gminy.

PDFza_9_2014_20140430125013.pdf (208,29KB)

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFza_10_14_20140430125041.pdf (798,26KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w budzeci gminy

PDFza_11_14_20140430125116.pdf (815,44KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budzecie gminy

PDFza_12_14_20140430125152.pdf (476,03KB)

 

13. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFza_13_14_20140430125228.pdf (1,10MB)

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFza_14_14_20140430125305.pdf (346,09KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFza_15_14_20140430125339.pdf (520,04KB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

PDFza_16_14_20140430125807.pdf (803,74KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFza_17_14_20140430125850.pdf (1,25MB)

 

18. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFza_18_14_20140430125936.pdf (1,17MB)

 

19. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFza_19_14_20140430130023.pdf (1,12MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFza_20_14_20140430130112.pdf (583,34KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym zadan zleconych na 2014 r.

PDFza_21_14_20140430130147.pdf (377,59KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2009 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego służbę w Urzędzie

PDFza_22_14_20140430130226.pdf (300,79KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFza_23_14_20140430130252.pdf (695,00KB)

 

24. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFza_24_14_20140430133228.pdf (416,81KB)

 

25. Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFza_25_14_20140430130401.pdf (341,05KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFza_26_14_20140430130436.pdf (371,59KB)

 

27. Zarzadzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów.

PDFza_27_14_20140430130515.pdf (616,82KB)

 

28. W sprawie okreslenia listy rodzajów przesyłek wpływajacych do Urzędu

PDFzarzadzenie nr 28_20140731081516.pdf (307,99KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie upoważnienia

PDFzarzadzenie nr 29_20140729064823.pdf (248,43KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót drogowych

PDFzarzadzenie nr 30_20140729064857.pdf (257,20KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PDFzarzadzenie nr 31_20140729064946.pdf (316,24KB)

 

32. Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 32_20140729065029.pdf (1 015,51KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 33_20140729065127.pdf (805,84KB)

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 34_20140729065214.pdf (785,83KB)

 

35. Zarządzenie w spawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 35_20140729065310.pdf (747,22KB)

 

36. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 36_20140729065400.pdf (432,34KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia Konkursu plastycznego dla dzieci

PDFzarzadzenie nr 37_20140729065434.pdf (209,73KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy

PDFzarzadzenie nr 38_20140729065540.pdf (3,43MB)

 

39. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013

PDFzarzadzenie nr 39_20140729070539.pdf (2,63MB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 40_20140729070801.pdf (138,50KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 41_20140729070915.pdf (509,86KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

PDFzarzadzenie nr 42_20140729071138.pdf (597,40KB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 43_20140729071241.pdf (933,04KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 44_20140729071325.pdf (902,89KB)

 

45. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów  informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

PDFzarzadzenie nr 45_20140729071518.pdf (384,46KB)

 

46. Zarzadzenie w sprawie wyznaczenia o obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFzarzadzenie nr 46_20140729071554.pdf (186,73KB)

 

47. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

PDFzarzadzenie nr 47_20140729071623.pdf (289,27KB)

 

48. Zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 48_20140729071701.pdf (1,03MB)

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w budzecie gminy

PDFzarzadzenie nr 49_20140729071746.pdf (1,06MB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Urzędzie Gminy serwisu informacyjnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

PDFzarzadzenie nr 50_20140729071831.pdf (509,33KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy

PDFzarzadzenie nr 51_20140729071912.pdf (1,14MB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 52_20140729072007.pdf (299,30KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 53_20140729072057.pdf (327,51KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 54_20140729072137.pdf (916,24KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 55_20140729072223.pdf (946,56KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

PDFzarzadzenie nr 56_20140729072258.pdf (223,12KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w budżeci gminy

PDFzarzadzenie nr 57_20140729072333.pdf (298,83KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDFzarzadzenie nr 58_20140729072405.pdf (287,48KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą

PDFzarzadzenie nr 59_20140729072432.pdf (266,53KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą

PDFzarzadzenie nr 60_20140729072512.pdf (261,38KB)

 

61. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą

PDFzarzadzenie nr 61_20140729072542.pdf (266,03KB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 62_20140729072634.pdf (608,10KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 63_20140730074923.pdf (223,18KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy

PDFzarzadzenie nr 64_20140729072732.pdf (235,08KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu w związku z wprowadzonym pogotowiem przeciwpowodziowym

PDFzarzadzenie nr 65_20140729072818.pdf (306,80KB)

 

66. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do postępowań w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a także wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFzarzadzenie nr 66_20140729072848.pdf (200,72KB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 67_20140729072932.pdf (790,60KB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 68 _20140730075127.pdf (801,53KB)

 

69. Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy

PDFzarzadzenie nr 69_20140729073007.pdf (181,40KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

PDFzarzadzenie nr 70_20140729073041.pdf (703,98KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 71 _20140730075216.pdf (735,94KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dotyczącej spraw związanych z dowodami osobistymi, ewidencja ludności i USC

PDFzarzadzenie nr 72_20140729073218.pdf (208,85KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zasad realizacji zamówien publicznych w Urzędzie Gminy

PDFzarzadzenie nr 73 _20140731081611.pdf (504,56KB)

 

74. Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej UG i nadania jej regulaminu pracy

PDFzarzadzenie nr 74 _20140731081721.pdf (768,62KB)

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 75_20140729073325.pdf (456,42KB)

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 76_20140730075342.pdf (311,80KB)

 

77. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru ujętej w operacji Budowa Ogólnodostępnego Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 77_20150126132843.pdf (146,35KB)

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 78_20140729073407.pdf (294,33KB)

 

79. Zarządzenie w sprawie udzielenia upowaznienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny

PDFzarzadzenie nr 79_20140729073444.pdf (336,07KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji

PDFzarzadzenie nr 80_20140730075422.pdf (405,49KB)

 

81. Zarzadzenie w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PDFzarzadzenie nr 81_20140729073514.pdf (184,78KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 82_20140729073547.pdf (516,51KB)

 

83. Zarządzenie w sprawie  zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 83_20140819082916.pdf (543,95KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 84_20140819083028.pdf (558,61KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 85_20140819083130.pdf (479,73KB)

 

86. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 86_20140819083243.pdf (468,14KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 87_20140819083328.pdf (930,17KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 88 _20140819083416.pdf (750,52KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 89_20140819083503.pdf (346,80KB)

 

90. Zarządzenie w  sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 90_20140819083546.pdf (330,83KB)

 

91. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości

PDFzarzadzenie nr 91_20140819083629.pdf (256,08KB)

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 92_20140819083713.pdf (1,12MB)

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 93_20140819083804.pdf (889,36KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywoołowych

PDFzarzadzenie nr 94_20140819083853.pdf (242,24KB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 95_20140819083938.pdf (506,90KB)

 

 96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 96_20140819084024.pdf (424,42KB)

 

96 a.  Zarządzenie w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.

PDFzarzadzenie nr 96a_20141016120407.pdf (241,53KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 97_20140819084117.pdf (454,74KB)

 

98. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

PDFzarzadzenie nr 98_20140819084200.pdf (224,12KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji kolektorów słonecznych

PDFzarzadzenie nr 99_20140819084241.pdf (492,18KB)

 

100. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 100_20140819084808.pdf (438,30KB)

 

101. Zarządzenie w sprawie powołania biegłych

PDFzarzadzenie nr 101_20141020123423.pdf (336,24KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 102_20140819084332.pdf (834,71KB)

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFzarzadzenie nr 103_20140819084428.pdf (863,33KB)

 

104. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

PDFzarzadzenie nr 104 _20141020132216.pdf (727,79KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 105_20141020123734.pdf (502,66KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym

PDFzarzadzenie nr 106 _20141020123818.pdf (506,16KB)

 

107. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku

PDFzarzadzenie nr 107 _20141020125915.pdf (5,61MB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 108_20141020135439.pdf (835,41KB)

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiśluca w 2014 roku

PDFzarzadzenie nr 109 _20141020135610.pdf (665,82KB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarzadzenie nr 110_20141020135805.pdf (381,26KB)

 

111. Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

PDFzarzadzenie nr 111_20150126145703.pdf (661,13KB)

 

112. Zarzadzenie w sprawie zmian w budzecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 112_20141027112302.pdf (459,21KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 113_20141027112203.pdf (333,10KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 114_20141027112049.pdf (343,54KB)

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 115_20141027112002.pdf (331,47KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. " GOŁOBORZE 2014"

PDFzarzadzenie nr 116_20141027111837.pdf (331,26KB)

 

117. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

PDFzarzadzenie nr 117_20141028093209.pdf (290,55KB)

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 118_20141024133329.pdf (494,47KB)

 

119. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 119_20141024133630.pdf (508,83KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 120_20141024133844.pdf (694,23KB)

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 121_20141024134025.pdf (960,00KB)

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 122_20141024134126.pdf (971,35KB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 123_20141024134224.pdf (349,18KB)

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 124_20141024134324.pdf (485,13KB)

 

125. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prazydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

PDFzarzadzenie nr 125 _20141104085512.pdf (410,30KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji ujętej w operacji pn " Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Wislicy.

PDFzarzadzenie nr 126_20150126132929.pdf (308,88KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji ujętej w operacji pn " Tysiącletnia Wiślica śladami świetności - Rewitalizacja Rynku w Wiślicy wraz z przyległymi ulicami".

PDFzarzadzenie nr 127_20150126133007.pdf (320,73KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych i dokumentów będących na stanie Urzędu Stanu Cywilnego w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 128_20141027111705.pdf (446,66KB)

 

129. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głososwania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 129_20141104092150.pdf (276,35KB)

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 130_20141024134449.pdf (874,08KB)

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 131_20141024134631.pdf (991,14KB)

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica

PDFzarzadzenie nr 132_20141027111548.pdf (394,04KB)

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 133_20141027112908.pdf (351,48KB)

 

134. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 134_20141027112804.pdf (476,25KB)

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 135_20141027112707.pdf (339,28KB)

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 136_20141027112541.pdf (668,03KB)

 

137. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 137_20141028093137.pdf (207,31KB)

 

138. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w dniach 13.06.2014 roku do 17.06.2014 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 138_20141024083709.pdf (744,45KB)

 

139. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 139_20141027112431.pdf (1,23MB)

 

140. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 140_20141027112345.pdf (1,21MB)

 

141. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 141_20141217133147.pdf (846,38KB)

 

142. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu gminy Wislica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 142_20141217133242.pdf (690,55KB)

 

143. Zarządzenie w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wiślica i Wójta Gminy Wiślica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 143_20141104085339.pdf (326,78KB)

 

144. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbiorców częściowych oraz odbioru końcowego zadania pn: "Operator wykonawczy i dotawca sprzętu komputerowego" w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica".

PDFzarzadzenie nr 144_20150123132545.pdf (250,19KB)

 

145. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 145_20141217133335.pdf (545,33KB)

 

146. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 146 _20141217133505.pdf (553,66KB)

 

147. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu gminy Wislica 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 147_20141217133607.pdf (681,88KB)

 

148. Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 148 _20141217133700.pdf (949,64KB)

 

150. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarzadzenie nr 150_20141112074729.pdf (293,01KB)

 

151. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 151 _20141217133759.pdf (473,86KB)

 

152. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 152 _20141217133856.pdf (979,32KB)

 

153. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wislica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 153_20141217133945.pdf (766,07KB)

 

155. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego robót budowlanych ujętych w projekcie "Modernizacja Strażnicy OSP w miejscowości Jurków" wykonanych w ramach programu " Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r. "

PDFzarzadzenie nr 155_20150206091334.pdf (299,71KB)

 

156. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 156_20150205090932.pdf (3,80MB)

 

157. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033r.

PDFzarzadzenie nr 157_20150205095415.pdf (1,50MB)

 

158. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 158_20150115124427.pdf (969,90KB)

 

159. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 159_20150115124521.pdf (764,65KB)

 

160 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 160 _20150115124619.pdf (705,77KB)

 

161. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 161 _20150115124735.pdf (593,80KB)

 

162. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) w Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

PDFzarzadzenie nr 162_20150115124829.pdf (596,49KB)

 

163. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Wiślica do wydania i przekazania pomieszczenia przeznaczonego pod punkt informacji turystycznej, będącym częścią wiaty przystankowej, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 163_20150115125013.pdf (246,07KB)

 

164. Zarządznie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 164_20150115125103.pdf (482,18KB)

 

165. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 165_20150115125220.pdf (340,09KB)

 

166. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 166_20150115125307.pdf (984,56KB)

 

167. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 167_20150115125404.pdf (702,87KB)

 

168. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 168_20150115125453.pdf (310,72KB)

 

169. Zarządzenie w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert.

PDFzarzadzenie nr 169_20150123132641.pdf (500,41KB)

 

170. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji ujętej w operacji pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wiślicy" zrealizowanej w ramach "Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej "

PDFzarzadzenie nr 170_20150206091426.pdf (306,47KB)

 

171. Zarządzenie w sprawie w planie finansowym UrzęduGminy  Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 171 _20150115125540.pdf (689,19KB)

 

172. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 172_20150115125634.pdf (848,69KB)

 

173. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 173_20150115125722.pdf (750,91KB)

 

174. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru ciągnika z naczepą asenizacyjną zakupionego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PDFzarzadzenie nr 174_20150206091507.pdf (341,78KB)

 

175. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 175_20150115125811.pdf (848,04KB)

 

176. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 176_20150115125902.pdf (689,10KB)

 

177. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) stierdzającej aktualny stan zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Wiślicy, przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych będących w użytkowaniu lub w ewidencji biura Muzeum Regionalnego na ul. Plac Solny 32, bez względu na to czyją one są własnością.

PDFzarzadzenie nr 177_20150115125946.pdf (685,54KB)

 

178. Zarządzenie w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą " Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wiślicy" realizowanego przez Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Wiślicy ul. Długosza 25, 28-160 Wiślica na podstawie umowy z dnia 24.12.2014 r.

PDFzarzadzenie nr 178_20150115130342.pdf (263,37KB)

 

179. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 179_20150318144225.pdf (241,17KB)

 

180. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wislicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 180_20150123082814.pdf (853,64KB)

 

181. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 181_20150123082909.pdf (648,55KB)

 

182. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 182_20150123082958.pdf (1,04MB)

 

184. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

PDFzarzadzenie nr 184_20150211093206.pdf (435,71KB)