Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia- dz. nr ew. 4 (ark.2) w Skorocicach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013

Numer oferty : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68


2013-07-25
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek w m. Łatanice, Kobylniki, Gorysławice, -własność Gminy Wiślica:

PDFogloszenie przetarg 2_20130725144118.pdf