Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XXXIX/2013 z dnia 29 listopada 2013

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 310 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF310.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 311 - w sprawie zmian z Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 - 2033.

PDF311.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 312 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

PDF312.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 313 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia

podatku rolnego w 2014 roku.

PDF313.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 314 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

PDF314.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 315 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Narkomanii na 2014 rok.

PDF315.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2013 r.

Uchwała nr 316 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/235/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 rok.

PDF316.pdf