Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania kwartalne 2013

IV kwartał

PDFRb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf

PDFRb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne spraowzdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za IV kwartał roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za IV kwartał roku 2013.pdf
PDFRB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 .pdf
 

PDFRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środkó na rachunków bankowych jst na koniec 2013.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2013r.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2013roku.pdf
 

III kwartał

PDFRb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2013.pdf

PDFRb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych w wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za III kwartał roku 2013.pdf

PDFRb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za III kwartał roku 2013.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.pdf

PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2013.pdf

 

II kwartał

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec.pdf

PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013.pdf

PDFRb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r.pdf

PDFRb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 20.pdf

I kwartał

PDFRb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca rok.pdf

PDFRb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca rok.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I i kwartału 2.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na konie.pdf

PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.pdf