Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2013

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 rew.pdf

Sprawozdanie Komisji ds. Finansowo - Budżetowych - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 bud.pdf

Sprawozdanie Komisji Oświaty - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 osw.pdf