Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2013

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 rew.pdf

Sprawozdanie Komisji ds. Finansowo - Budżetowych - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 bud.pdf

Sprawozdanie Komisji Oświaty - 31 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie nr 1 - PDF31 01 osw.pdf