Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik RS.341/2/03

Numer sprawy : RS.341/2/03
2003-04-10
OG?OSZENIE
 

                                                                                    Wiślica 2003-05-15

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia powyżej 30000 EURO) na modernizację drogi gminnej przez wieś Koniecmosty zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał za kwotę 60.550,77 zł /brutto/ na wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych “MAKADAM” SA, ul. Bohaterów Warszawy 114, 28-100 Busko Zdrój.

Wójt Gminy

                                                                                 /-/ mgr inż. Stanisław