Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/4/04 (wynik)

Numer sprawy : OR 341/4/04
2004-11-10
Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej poniżej 60 000 EURO
 
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK