Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-2/06

Numer sprawy : OR-341-2/06
2006-03-08
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA SIEĆ KANALIZACYJNĄ  unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1, pkt 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych