Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK - Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/06

Numer sprawy : OR-341-11/06
2006-09-12
OG?OSZENIE

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na : Odbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczytniki na długości 500 m, działka nr 861,862,874 oraz odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków na długości 500 m działka nr 577 zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy , ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica za kwotę brutto  - 144 088,10 zł w tym:

  1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki  za kwotę brutto 65 087,00 zł,
  2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków za kwotę brutto 79 001,10 zł.