Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-11/06
2006-09-12
Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO
 
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK