Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-12/06

Numer sprawy : OR-341-12/06
2006-09-21
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na : Odbudowę dróg w miejscowościach Gorysławice, Kobylniki Koniecmosty Szczytniki oraz modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kobylniki i Kuchary zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy , ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica za kwotę brutto  - 262 184,10 zł.