Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomosci (RS.)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz.163- art.29)

Wymagane dokumenty
- wniosek właściciela nieruchomości,
- oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia

Opłaty
Tryb odwoławczy

Uwagi
termin załatwienia - 30 dni

Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy w Wiślicy