Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2004

KRZAK STANISLAW

JPEGkryak4.jpeg 

JPEGkrzak k.1.jpeg

JPEGkrzak k3.jpeg

JPEGkrzak.st1.jpeg

JPEGkrzak5.jpeg

JPEGkrzakk4.jpeg

JPEGkrzakk5.jpeg

 

ZIELINSKA JOLANTA

JPEGzielinska1.jpeg 

JPEGzielinska2.jpeg

JPEGzielinska3.jpeg

JPEGzielinska4.jpeg

LASAK ANDRZEJ

JPEGlasak5.jpeg


SOKOLOWSKA HALINA

JPEGsokolowska1.jpeg

JPEGsokolowska2.jpeg

JPEGsokolowska5.jpeg

BALICKI JACEK

JPEGbalicki3.jpeg