Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2002

ST.KRZAK

JPEGKrzak o.cz.jpeg

JPEGKrzak o.cz.2.jpeg

JPEGKrzak o.m.2.jpeg

JPEGKrzak o.m.3.jpeg

JPEGKrzak o.m.4.jpeg

JPEGKrzak str.1.jpeg

K.WIDLAK

JPEGA.s.2.Widlak.2002r.jpeg

JPEGA.s.3.Widlak.2002r.jpeg

JPEGA.s.4.Widlak.2002r.jpeg

JPEGs.2.Widlak.2002r.jpeg

JPEGs.3.Widlak.2002r.jpeg

JPEGs.4.Widlak.2002r.jpeg

JPEGs.5.Widlak.2002r.jpeg

JPEGWidlak A str.1.jpeg

JPEGWidlak o.cz..jpeg

JPEGWidlak str.1.jpeg

 

H.SOKOŁOWSKA

JPEGA.s.3.Sokolowska.2002r.jpeg 

JPEGA.s.4.Sokolowska.2002r.jpeg

JPEGs.2 Sokolowska 2002r.jpeg

JPEGs.3 Sokolowska.jpeg

JPEGs.4. Sokolowska 2002r.jpeg

JPEGs.5.Sokolowska 2002r.jpeg

JPEGSokolowska A str.1.jpeg

JPEGSokolowska o.cz..jpeg

JPEGSokolowska str.1.jpeg

 

M.POBIEGA

JPEGPobiega A str.1.jpeg

JPEGPobiega m.m.2.jpeg

JPEGPobiega o.m.3.jpeg

JPEGPobiega o.m.4.jpeg

JPEGPobiega o.m.A.2.jpeg

JPEGPobiega o.m.A.3.jpeg

JPEGPobiega o.m.A.4.jpeg

JPEGPobiega o.z..jpeg

JPEGPobiega str.1.jpeg

 

A.SIEMIENIEC

JPEGSiemieniec o.cz.jpeg

JPEGSiemieniec str.1.jpeg

 

J.SKIBA

JPEGSkiba Astr.4.jpeg

JPEGSkiba o.cz.jpeg

JPEGSkiba o.m.2.jpeg

JPEGSkiba o.m.3.jpeg

JPEGSkiba o.m.4.jpeg

W.DOBAJ

JPEGDobaj A str.1.jpeg

JPEGDobaj o.cz.jpeg

JPEGDobaj o.m. 5.jpeg

JPEGDobaj o.m.2.jpeg

JPEGDobaj o.m.3.jpeg

JPEGDobaj o.m.4.jpeg

JPEGDobaj o.m.A.2.jpeg

JPEGDobaj o.m.A.3.jpeg

JPEGDobaj o.m.A.4.jpeg

JPEGDobaj str.1.jpeg

A.LASAK

JPEGLasak A str.1.jpeg

JPEGLasak o.cz.jpeg

JPEGLasak o.m. 3.jpeg

JPEGLasak o.m.1.jpeg

JPEGLasak o.m.2.jpeg

JPEGLasak o.m.4.jpeg

JPEGLasak o.m.5.jpeg

JPEGLasak o.m.A.2.jpeg

JPEGLasak.o.m.A.4.jpeg

 

W.SADOWSKA

JPEGAs.4.Sadowska.2002r.jpeg

JPEGSadowska o.cz.jpeg

JPEGSadowska o.m.2.jpeg

JPEGSadowska o.m.3.jpeg

JPEGSadowska o.m.5.jpeg

JPEGSadowska o.m.A.2.jpeg

JPEGSadowska o.m.A.3.jpeg

JPEGSadowska str.1.jpeg

 

J.BALICKI

JPEGbalicki 1 str.1.jpeg

JPEGBalicki 2 str.1.jpeg

JPEGBalicki o.cz.jpeg

JPEGBalicki o.m.2.jpeg

JPEGBalicki o.m.3.jpeg

JPEGBalicki o.m.4.jpeg

JPEGBalicki o.m.A.2.jpeg

JPEGBalicki o.m.A.3.jpeg

JPEGBalicki o.m.A.4.jpeg

JPEGBalicki o.m.n.2.jpeg

JPEGBalicki o.m.n.3.jpeg

JPEGBalicki o.m.n.4.jpeg

JPEGBalicki o.m.n.5.jpeg

W.BLACHUT

JPEGBlachut o.cz.jpeg

JPEGBlachut st.1.jpeg

JPEGs.2 Blachut 2002r.jpeg