Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2010


Grzegorz Kamiński

PDFo_g_k.pdf

Janina Krzemień

PDFkrzemien.pdf

Barbara Głombińska

PDFglombinska.pdf

Szczepan Sekuła

PDFsekula.pdf

Lidia Soja

PDFsoja.pdf

Joanna Białkiewicz

PDFbialkiewicz.pdf

Konrad Piwowarczyk

PDFk piwowarczyk.pdf

Gabriela Kiełtyka

PDFkieltyka.pdf