Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2009

 
Zofia Miruska

PDFos_m-z.pdf

Konrad Piwowarczyk

PDF0s_P.pdf

PDFk piwowarczyk.pdf

Grzegorz Kamiński

PDFos_g_K.pdf

Barbara Głomińska

PDFglombinska.pdf

PDFos_gl.pdf 

Szczepan Sekuła

PDFos_se.pdf

PDFsekula.pdf 

Lidia Soja

PDFsoja.pdf

Joanna Białkiewicz

PDFbialkiewicz.pdf

PDFos_m_b.pdf

Janina Krzemień

PDFkrzemien.pdf

PDFo_m_k_g.pdf

Gabriela Kiełtyka

PDFgabrysia.pdf

PDFkieltyka.pdf