Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2009

 
Zofia Miruska

PDFos_m-z.pdf

Konrad Piwowarczyk

PDF0s_P.pdf

PDFk piwowarczyk.pdf

Grzegorz Kamiński

PDFos_g_K.pdf

Barbara Głomińska

PDFglombinska.pdf

PDFos_gl.pdf 

Szczepan Sekuła

PDFos_se.pdf

PDFsekula.pdf 

Lidia Soja

PDFsoja.pdf

Joanna Białkiewicz

PDFbialkiewicz.pdf

PDFos_m_b.pdf

Janina Krzemień

PDFkrzemien.pdf

PDFo_m_k_g.pdf

Gabriela Kiełtyka

PDFgabrysia.pdf

PDFkieltyka.pdf