Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2006

KAMIŃSKI GRZEGORZ

JPEGKAMINSKI koniec kad.s.4.jpeg

JPEGKAMINSKI koniec.k.st.2.jpeg

JPEGKAMINSKI konieck.st.3..jpeg

JPEGKAMINSKI poczatek kad.s.3.jpeg

JPEGKAMINSKI poczatekkad. s.1. jpg.jpeg

JPEGKaminski str.1.jpeg

JPEGKaminski str.2.jpeg

JPEGKaminski str.3.jpeg

JPEGKaminski str.4.jpeg

WÓJCIK BOŻENA

JPEGwojcik koniec k.2006r. s.3.jpeg

JPEGwojcik koniec k.2006r.s.1.jpeg

JPEGwojcik koniec k.2006r.s.2.jpeg

JPEGwojcik koniec k.2006r.s.4.jpeg

JPEGwojcik pocz.kad.2006r.s.1.jpeg

JPEGwojcik pocz.kad.2006r.s.2.jpeg

JPEGwojcik pocz.kad.2006r.s.3.jpeg

JPEGwojcik pocz.kad.2006r.s.4.jpeg

JPEGWojcik str.1.jpeg

JPEGWojcik str.2.jpeg

JPEGWojcik str.3.jpeg

JPEGWojcik str.4.jpeg

 

SEKUŁA SZCZEPAN

JPEGsekula kon.k.s.1.jpeg

JPEGsekula koniec k. s.2.jpeg

JPEGsekula koniec k. s.3.jpeg

JPEGsekula koniec k. s.4.jpeg

JPEGsekula pocz.k.2006r.s.2.jpeg

JPEGsekula pocz.kad.2006r. s.1.jpeg

JPEGsekula pocz.kad.2006r. s.1 (1).jpeg

JPEGsekula pocz.kad.2006r.s.3.jpeg

JPEGsekula pocz.kad.2006r.s.4.jpeg

JPEGSekula str.1.jpeg

JPEGSekula str.2.jpeg

JPEGSekula str.3.jpeg

JPEGSekula str.4.jpeg

PIWOWARCZYK KONRAD

JPEGPiwowarczyk str.1.jpeg

JPEGPiwowarczyk str.2.jpeg

JPEGPiwowarczyk str.3.jpeg

JPEGPiwowarczyk str.4.jpeg

 

ROMANSKI TADEUSZ

JPEGRomanski str.1.jpeg

JPEGRomanski str.2.jpeg

JPEGRomanski str.3.jpeg

JPEGRomanski str.4.jpeg

 

MIRUSKA ZOFIA

JPEGMiruska str.1.jpeg

JPEGMiruska str.2.jpeg

JPEGMiruska str.3.jpeg

JPEGMiruska str.4.jpeg

 

GLOMBINSKA BARBARA

JPEGGlombinska str.jpeg

JPEGGlombinska str.1.jpeg

JPEGGlombinska str.2.jpeg

JPEGGlombinska str.3.jpeg