Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

DOWODY OSOBISTE (OR.IV.)

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

Wniosek o wydanie dowodu - pdf 

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze ("na prosto"),
3. Wniosek o  wydanie dowodu z podpisem jednego z rodziców.


Miejsce złożenia dokumentów:
 Budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 21 - 31 dni

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

 

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze

Opłaty:  wolne od opłaty. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Budynek Urzędu gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości – 21 – 31 dni

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

 

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważnościWymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,


Opłaty: z dniem 01.01.2010r. - wolne od opłaty. 


Miejsce złożenia dokumentów
Budynek Urzędu gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości –

21 – 31 dni

Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 

 

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych.Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze
3. Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu (decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, akt zawarcia związku małżeńskiego),
4. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,

Opłaty:  wolne od opłaty. 


Miejsce złożenia dokumentów
Budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości – 21 – 31 dni


Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

 

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia.Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2.Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,

Opłaty: wolne od opłaty. 


Miejsce złożenia dokumentów
Budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości –    21 – 31 dni


Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat.Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Jedno aktualne zdjęcie na cienkim papierze

Opłaty: wolne od opłaty. 


Miejsce złożenia dokumentów:
Budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , inspektor  Krzysztof Widłak

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości –   21 – 31 dniUwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)