Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

I N F O R M A C J A
 

          Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku odbędzie się  23.10.2006 roku, o godz. 8.00  w Domu Strażaka w Wiślicy.

                                                

Wójt Gminy Wiślica
/.../ mgr inż. Stanisław Krzak