Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA


           W dniu 12 listopada 2006 roku. tj. w dniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze działające na terenie Gminy Wiślica rozpoczną pracę o godzinie 5.00.

Lokale głosowania w tym dniu będą otwarte w godzinach 6.00 – 20.00.