Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta typu A - nr 34A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 34A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 595 w m. Koniecmosty
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2010-09-02
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Jan Cukiernik
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomościami
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi