Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE - DYREKTOR BIURA LGR

Numer sprawy :
2011-01-17
OGŁOSZENIE O NABORZE - DYREKTOR BIURA LGR
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - "Świętokrzyski Karp" – ogłasza nabór ofert kandydatów do pracy na stanowisku - Dyrektor Biura LGR.
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.
Miejsce pracy: biuro LGR Rytwiany

Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
 • doświadczenie w zarządzaniu finansami
 • doświadczenie w pracy w ramach organizacji pozarządowych
 • umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych
 • staż pracy minimum 4 lata
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Dodatkowe umiejętności:
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość problematyki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

Zakres obowiązków Dyrektora Biura:
 • zarządzanie biurem LGR i nadzór nad pracą zespołu pracowników
 • reprezentowanie biura LGR na zewnątrz, w tym nadzór nad wdrażaniem LSROR
 • nadzór nad sprawami finansowymi LGR i sprawozdawczość merytoryczna
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie pocztą listu motywacyjnego oraz cv wraz 
z telefonem kontaktowym (z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.” ) pod adresem:
 
Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp”
Szczeka 50
28-236 Rytwiany
 
 
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone pocztą do dnia 24 stycznia 2011 roku.
 
Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Pacanów, Stopnica, Wiślica, Raków, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów oraz na stronie internetowej LGR „Świętokrzyski Karp”.

Wynik

 

Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak