Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

FORMULARZ H – KARTA INFORMACYJNA

ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA