Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FORMULARZ B – KARTA INFORMACYJNA

DECYZJE I POSTANOWIENIA, WSKAZANIA LOKALIZACYJNE

Nr karty Jednostka Typ Nazwa dok. Zakres przedmiotowy Data dok. Podmiot Pokaż zawartość karty
1/B/2007 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie stwierdzenia braku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy budynku inwentarskiego obory ze stołem paszowym w m. Skotniki Dolne 2007-08-07 r. Dane w aktach sprawy Pokaż
2/B/2007 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego obory ze stołem paszowym na dz.nr ew. 8 w m. Skotniki Dolne 56 2007-08-08 r. Dane w aktach sprawy Pokaż
3/B/2007 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie stwierdzenia braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa budynku inwentarskiego o obsadzie do 40 DJP na dz.nr ew.8 w m. Skotniki Dolne 56 2007-08-08 r. Dane w aktach sprawy Pokaż
4/B/2007 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego na dz. nr ew. 280/2 i 284 w m. Skotnki Górne 10 2007-10-29 r. Dane w aktach sprawy Pokaż
5/B/2007 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 779,780 położonych w Wiślicy przy ul. 1000-lecia PP 2007-12-12 r. dane w aktach sprawy Pokaż
6/B/07/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowni, linii energetycznych zasilających przepompownie wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi w miejscowościach: Wawrowice, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Szczytniki, Szczerbaków gm. Wiślica-etapII 2008-02-12 r. Dane w aktach sprawy Pokaż
7/B/07/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI, PRZEPOMPOWNI, LINII ENERGETYCZNYCH ZASILAJĄCYCH PRZEPOMPOWNIE, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCIACH: WAWROWICE, OSTRÓW, KUCHARY, KONIECMOSTY,SZCZYTNIKI, SZCZERBAKÓW,GM.WIŚLICA-etapII. 2008-06-26 r. Gmina Wiślica Pokaż
8/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   postanawiam stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na inwestycji realizowanej w ramach projektu „Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach Chotel Czerwony, Skorocice, Brzezie - etap II”, polegającej na : Przebudowie istniejących dróg gminnych o łącznej długości 6420 mb: - Nr 004380 T Hołudza-Brzezie-Chotel Czerwony wraz z drogą lokalną o nr ew.dz. 227/3, 307, 211/1, 211/2 w m. Brzezie, o długości 1530 mb, - Nr 004386 T Skorocice- Aleksandrów o nr ew. dz. 638, 964, 989 w m. Skorocice-Aleksandrów, o długości 3300 mb, - Nr 004378 T Bilczów - Poddębie o nr ew. dz. 1069 w m. Chotel Czerwony – Poddębie, o długości 1590 mb 2008-07-17 r. Gmina Wiślica, ul Okopowa 8, 28-160 Wiślica Pokaż
9/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Dezyzja umażająca postępowanie środowiskowe dot. Przebudowy drogi gminnej nr 004383T relacji Wawrowice-Brodek o nr ew.dz.279,433 w m. Wawrowice o dł. 980 mb w gm. Wiślica 2008-09-12 r. Gmina Wiślica, ul.Okopowa 8, 28-160 Wiślica Pokaż
10/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia poolegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówka i Skorocice oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skorocice-Alekasandrów 2008-09-22 r. Gmina Wiślica Pokaż
11/B/07/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacja projektu Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w m.: Chotel Czerwony – Zawierzbie, Zagórze; Łatanice, Szczytniki, Górki, Szczerbaków- etap I 2008-11-12 r. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica Pokaż
12B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie przekazania wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju wniosku Urzędu Gminy w Wiślicy, dotyczącego uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie sieci wodociągowej łączącej istniejace wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówki i Skorocice oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów gm. Wiślica" 2008-10-27 r. Gmina Wiślica Pokaż
13/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie pozytywnego uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia , polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówki i Skorocice oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów gm.Wiślica" 2008-12-13 r. Gmina Wiślica Pokaż
14/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie stwierdzenia braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na "Budowie ścieżki rowerowejpo torach kolejowych na terenie gmin Busko-Zdrój, Pińczów, Wiślica w woj. Świętokrzyskim 2008-12-10 r. DRAFT Spółka Inżynierska s.c.R.Dudek D.Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice Pokaż
15/B/2008 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Opinia dotycząca braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ścieżki rowerowej po torach kolejowych na terenie gmin: Busko Zdrój,Pińczów, Wiślica w woj. świętokrzyskim" 2008-12-19 r. DRAFT Spółka Inżynierska s.c.R.Dudek D.Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice Pokaż
16/B/08/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój, odstąpienia od obowiązku nałożenia sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie ścieżki rowerowej po torach kolejowych na terenie gmin Busko Zdrój, Pińczów, Wiślica w woj. świętokrzyskim" 2009-01-05 r. Pan Rafał Dudek Firma "DRAFT" Spółka Inzynierska s.c. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice Pokaż
17/B/08/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie połączenia wodociągu Kobylniki-Wiśniówki z wodociągiem w m. Skorocice oraz sieć wodociągowa z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów 2009-01-29 r. GMINA WIŚLICA, UL. OKOPOWA 8, 28-160 WIŚLICA Pokaż
18/B/08/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie ścieżki rowerowej po torach kolejowych na terenie gmin Busko Zdrój, Pińczów, Wiślica, w woj. świętokrzyskim" 2009-03-04 r. Firma DRAFT Spółka Inżynierskla s.c., ul.Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice Pokaż
19B/08/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja o śrdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w ramach projektu „Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach Chotel Czerwony, Skorocice, Brzezie - etap II”, 2009-06-15 r. Gmina Wiślica Pokaż
20B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica” 2009-09-10 r. dane w aktach sprawy .Przedsięwzięcie polegające na„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica” Pokaż
21B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na „Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica”, 2009-09-17 r. dane w aktach sprawy Pokaż
22B/07/08/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych i lokalnych w następujących miejscowościach: Chotel CZerwony-Zawierzbie, Chotel CZerwony-Zagórze, Łatanice, Szczerbaków, Górki, Szczytniki w ramach projektu \"Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych - Etap I\" 2009-11-09 r. Gmina Wiślica Pokaż
23B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot. Projektu pod nazwą Aktualizacja Ochrony Środowiska dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pod nazwą ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy\" 2009-12-22 r. Gmina Wiślica jako jedna z 18 Gmin należących do EZGOK w Rzędowie Pokaż
24B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Opinia dot. z zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu pod nazwą Aktualizacja Ochrony Środowiska dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pod nazwą ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy\"Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach 2009-07-21 r. Gmina Wiślica jako jedna z 18 Gmin należących do EZGOK w Rzędowie Pokaż
25B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Uzgodnienie RDOŚ w Kielcach w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu pod nazwą,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pod nazwą,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy 2009-08-06 r. EZGOK w Rzędowie Pokaż
26B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot.zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu \"Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.:\"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy 2009-07-21 r.   Pokaż
27B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot. projektu \"Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.:\"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy 2009-12-22 r.   Pokaż
28B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   postanowienie przekazania wg właściwości wniosku do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju dot. wycinki drzew gat.lipa-2szt, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0088T relacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3 w m. Hołudza 2010-01-15 r.   Pokaż
29B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja dot. wycinki drzew gat.lipa-2szt, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0088T relacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3 w m. Hołudza 2010-02-24 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
30B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzew gat. topola-10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki 2009-11-03 r. Gospodarstwo Rybackie Górki Spółka z.o.o.w Górkach 45 Pokaż
31B/09/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie przekazania wg. właściwości wniosku w sprawie wycięcia 5 szt. drzew gat. wierzba, rosnących na działce nr ewid. 204 w m. Hołudza, do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku- Zdroju 2010-01-04 r.   Pokaż
32B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew gat. wierzba-5 szt., rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0089T relacji Radzanów-Kawczyce-Hołudza-Gluzy-Chotel Czerwony w m. Hołudza, na wys. działki o nr ewid. 204 2010-02-24 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
33B/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wycinki drzew gat. topola-6 szt., rosnących na działce nr ewid. 217 w m. Skotniki Dolne 2009-12-11 r.   Pokaż
34B/2009/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja na wycinkę drzew gat. topola szara-4 szt.,rosnących na działce nr ewid. 475 w m.Gorysławice 2010-01-25 r.   Pokaż
35B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja na wycinkę drzewa gat. wierzba -1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 193 w m. Wiślica 2010-02-16 r.   Pokaż
36B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja na wycinkę drzew gat. topola -10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki 2010-03-10 r.   Pokaż
37B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzew gat. topola szara-3 szt., rosnących na działce nr ewid. 587 w m. Łatanice 2010-03-15 r.   Pokaż
38B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie przekazania wg. właściwości wniosku w sprawie wycinki drzewa gat. wierzba-1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 480/1 w m. Szczytniki 2010-01-27 r.   Pokaż
39B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzewa gat. wierzba-1 szt., rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków-Szczytniki-Nowy Korczyn w m. Szczytniki, na wys. działki o nr ewid. 480/1 2010-02-24 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
40B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzew gat. jesion wyniosły-2 szt., rosnących na działce nr ewid. 398 w m. Jurków 2010-02-10 r.   Pokaż
41B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzew gat. brzoza -3 szt., robinia biała-1 szt., jesion-1 szt., modrzew- 1 szt., rosnących na działce nr ewid. 249 w m. Chotel Czerwony 2010-02-12 r.   Pokaż
42B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzewa gat.topola- 1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 150 w m.Kuchary 2010-02-22 r.   Pokaż
43B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycink drzew gat.jesion wyniosły- 3 szt., rosnących na działce nr ewid. 512 w m.Wawrowice 2010-02-22 r.   Pokaż
44B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   decyzja w sprawie wycinki drzew gat.jesion wyniosły- 2 szt., rosnących na działce nr ewid. 238 w m.Sielec 2010-02-23 r.   Pokaż
45B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wycinki drzew gat.robinia biała-20 szt.,gat.kasztanowiec zwyczajny-1 szt., gat.jesion wyniosły- 10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki w m.Sielec 2010-04-01 r. Gospodarstwo Rybackie GÓRKI Spółka z.o.o. w Górkach Pokaż
46B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała-1 szt.,kasztanowiec-2 szt.jesion-2 szt. t.,rosnących na działce nr ewid. 38 w m.Kuchary 2010-05-11 r. Danuta Krakowiak Pokaż
47B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat.świerk-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 189 w m.Kobylniki 2011-01-21 r.   Pokaż
48B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat.świerk-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 263/4 w m. Gorysławice 2011-01-21 r.   Pokaż
49B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie przekazania wg. właściwości wniosku w sprawie wycięcia 1 szt. drzew gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T relacji Mozgawa-Chroberz-Niegosławice-Biskupice-Koniecmosty-Kuchary-Czarkowy-Stary Korczyn przy działce nr ewid. 595 w m. Koniecmosty, do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku- Zdroju 2010-10-25 r.   Pokaż
50B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Uzgodnienie wycinki 1 szt. drzewa gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T relacji Mozgawa-Chroberz-Niegosławice-Biskupice-Koniecmosty-Kuchary-Czarkowy-Stary Korczyn w m. Koniecmosty,na wys. działki o nr ewid.595, w km 16+030 po lewej stronie drogi w odległości 4,0 m od krawędzi jezdni z RDOŚ w Kielcach 2010-12-03 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
51B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wycięcia 1 szt. drzewa gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T relacji Mozgawa-Chroberz-Niegosławice-Biskupice-Koniecmosty-Kuchary-Czarkowy-Stary Korczyn w m. Koniecmosty,na wys. działki o nr ewid.595, w km 16+030 po lewej stronie drogi w odległości 4,0 m od krawędzi jezdni 2011-01-21 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
52B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Postanowienie przekazania wg. właściwości wniosku w sprawie wycięcia 1 szt. drzew gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0081T relacji Kobylniki-Wiśniówki przy działce nr ewid. 252 w m. Kobylniki, do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku- Zdroju 2010-10-04 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
53B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Uzgodnienie wycinki 1 szt. drzewa gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0081T relacji Kobylniki-Wiśniówki przy działce nr ewid. 252 w m. Kobylniki, w km 1+506 z RDOŚ w Kielcach 2010-11-10 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pokaż
58B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola szara, 2 szt. drzew gatunku wierzba ,rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków- Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz 2 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica- Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730 strona lewa i 9 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica – Strożyska, w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230 ÷4+245÷4+260÷4+280÷4 +670 ÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010 strona lewa i prawa 2011-03-15 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pokaż
54B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja w sprawie wycięcia 1 szt. drzewa gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0081T relacji Kobylniki-Wiśniówki przy działce nr ewid. 252 w m. Kobylniki, w km 1+506 2011-01-05 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Pokaż
55B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   uzgodnienie wycinki drzewa gat.topola-1 szt, 2 szt. drzew gatunku wierzba, 1000 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 16 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz w km 67+942÷81+170 strona lewa - 11 szt. drzew gatunku topola, 500 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 6 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica - Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730, strona lewa i w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230÷4+245÷4 +260÷4+280÷4+670÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010, oraz w km 0+000÷6+030, strona prawa i lewa z RDOŚ 2010-12-29 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pokaż
56B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Decyzja zezwalająca na usunięcie 1000 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 16 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 67+942÷81+170 strona lewa oraz 500 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 6 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica - Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 0+000÷6+030, strona prawa i lewa 2011-02-17 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pokaż
57B/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz B   Uzgodnienie wycinki 1 szt. drzewa gatunku topola szara, 2 szt. drzew gatunku wierzba, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz 2 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica – Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730 strona lewa i 9 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica -Strożyska, w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230 ÷4+245÷4+260÷4+280÷4 +670 ÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010 strona lewa i prawa z RDOŚ w Kielcach 2011-01-28 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pokaż