Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2012

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2012 r.

PDF27.pdf

Sprawozdanie Komisji ds. Finansowo - Budżetowych - 27 grudnia 2012 r.

PDF27(1).pdf

Sprawozdanie Komisji Oświaty - 27 grudnia 2012 r.

PDF27(2).pdf