Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Rozwoju Strategicznego

tworzą następujące stanowiska zajmowane przez:

1) Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego  - inż. WALDEMAR BŁACHUT  tel. (041) 3690-911

2) Inspektor d/s zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa - ANDRZEJ SIEMIENIEC tel. (041) 3690-909 lub 910

3) Referent ds. przygotowania i realizacji projektów - DOROTA JASIŃSKA    tel. (041) 3690-909 lub 910

4) Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym - ANNA PIOTROWSKA  tel. (041) 3690-909 lub 910

5) Referent ds. przygotowania i realizacji projektów - KATARZYNA CHLEBICKA   tel. (041) 3690-909 lub 910

6) Referent ds. przygotowania i realizacji projektów - JULITA ZWOLSKA-GROCHOWINA    tel. (041) 3690-909 lub 910

 

REFERAT ROZWOJU STRATEGICZNEGO GMINY załatwia sprawy:

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew (RS.7635)
 2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy (RS.7661)
 3. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy (RS.7661)
 4. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i in (RS.7660)
 5. Postanowienia o rozgraniczeniu nieruchomości: (RS.7430)
 6. Decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomosci (RS.)
 7. Zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego (RS.6033)
 8. Zmiana stanu wód na gruncie (RS.6214)
 9. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o u staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RS.7331)
 10. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (RS.7359)
 11. Postanowienia o opiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomosci (RS.7359)
 12. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy (RS.7359)
 13. Wydawanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego (RS.5544)