Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2002

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 19 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
RTF19 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 18 - W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości przez Gminę Wiślica.

RTF18 -2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 17 - W sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, oraz informacji o lasach.

RTF17 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 16 - W sprawie podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru .

RTF16 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 15 - W sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

RTF15 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 14 - W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych oraz wzorów wykazów środków transportowych na 2003 rok.

RTF14 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 13 - W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

RTF13 - 2002.rtf

 

Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 12 - W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r.przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2003 rok oraz wzorów informacji i i deklaracji i w sprawie podatku rolnego.

RTF12 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 11 - W sprawie: powołania Komisji Statutowej.

RTF11 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 10 - W sprawie: ustalenia diet dla sołtysów.

RTF10 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 9 - W sprawie: ustalenia diet dla radnych.

RTF9 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 8 - W sprawie: ustalenia ryczałtu dla z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.

RTF8 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 7 - W sprawie: ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy.

RTF7 - 2002.rtf


Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2002 r.
Uchwała nr 6 - W sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

RTF6 - 2002.rtf