Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiślica  
PDFSprawozdanie.pdf

Wykonanie wydatków budżetowych 

PDFWykonanie.pdf

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania wydatków

PDFZałącznik.pdf