Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Gminy i Komisje

Rada Gminy

Imię i nazwisko Nr. telefonu
Stanisław Bystrzanowski - Przewodniczący 41 3690 932
Jacek Gocyk - z-ca Przewodniczącego 41 3690 939
Sylwester Filosek - Radny 41 3690 934
Zdzisław Kaczmarczyk - Radny 41 3690 964
Kazimierz Kaleta - Radny 41 3690 962
Jarosław Wiek - Radny -
Stanisław Borzęcki - Radny 41 3690 961
Jan Krzyżak - Radny 41 3690 960
Jan Książek - Radny 41 3690 966
Tadeusz Nowak - Radny 41 3690 968
Andrzej Wnuk - Radny 41 3690 937
Marcin Szostak - Radny 41 3690 967
Kazimierz Gruchała - Radny 41 3690 935
Henryk Ignacak - Radny 41 3690 963
Andrzej Kucięba - Radny 41 3690 965

KOMISJE:

Komisja d/s Oświaty , Kultury , Zdrowia i Działalności Samorządowej

 1. Jacek Gocyk - Przewodniczący
 2. Stanisław Borzęcki - Członek
 3. Henryk Ignacak - Członek
 4. Zdzisław Kaczmarczyk - Członek
 5. Jarosław Wiek - Członek

Komisja Finansowo-Budżetowa

 1. Tadeusz Nowak - Przewodniczący
 2. Kazimierz Kaleta - Członek
 3. Jan Krzyżak - Członek
 4. Kazimierz Gruchała - Członek
 5. Jan Książek - Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Sylwester Filosek - Przewodniczący
 2. Andrzej Wnuk - Członek
 3. Marcin Szostak - Członek
 4. Andrzej Kucięba - Członek