Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania roczne 2012

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 3

RB-27SRb-27S.Rb-27S

 

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 2

RB-28SRb-28S.Rb-28S

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 2

RB-NDSRb-NDS.Rb-NDS