Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzena konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wiślica wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez:

Ludowy Klub Sportowy "LKS GRÓD Wiślica"