Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt, Sekretarz, Skarbnik Gminy


Wójt Gminy

Stanisław Krzak
tel. 41 3690 900
e-mail: 


Sekretarz Gminy

Jacek Balicki
41 3690 902
e-mail :


Skarbnik Gminy

Halina Sokołowska
41 3690 908

e-mail :