Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania kwartalne 2011

III kwartał

» Rb-27S 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertorialnego za okres od pocz

» Rb-28S 
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poc

» Rb-N 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego w

» Rb-Z 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorzadu te

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 
 

II kwartał

» Rb-27S 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poc

» Rb-28S  
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków bużetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od pocz

» Rb-30S 
Rb-30S półroczne sprawozdanie w wykonania planów finansowych samorządowych zakłądów budzetowych za okres od początku rok

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 

» Rb-Z 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu te

» Rb-N 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg
 

I kwartał


» Rb-28S sprawozdanie 
Rb-28Smiesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od pocz

» Rb-Z
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu te

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 

» Rb-N
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorzadu terytorialnego wg

» Rb-27S sprawozdanie 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorilnego za okres od pocz

Pliki do pobrania:

RB-27SRb-27S.Rb-27S

RB-27S(1)Rb-27S(1).Rb-27S(1)

RB-27S(2)Rb-27S(2).Rb-27S(2)

RB-28SRb-28S.Rb-28S

RB-28S(1)Rb-28S(1).Rb-28S(1)

RB-28SMIESIęCZNERb-28Smiesięczne.Rb-28Smiesięczne

RB-30SRb-30S.Rb-30S

RB-N(1)Rb-N(1).Rb-N(1)

RB-N(2)Rb-N(2).Rb-N(2)

RB-NDSRb-NDS.Rb-NDS

RB-NDS(1)Rb-NDS(1).Rb-NDS(1)

RB-NRb-N.Rb-N

RB-NDS(2)Rb-NDS(2).Rb-NDS(2)

RB-ZRb-Z.Rb-Z

RB-Z(1)Rb-Z(1).Rb-Z(1)

RB-Z(2)Rb-Z(2).Rb-Z(2)