Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania kwartalne 2012

IV Kwartał

» Rb-27S 
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 

» Rb-28S 
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 

» Rb-UN 
Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jst wg

» Rb-ST 
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2012r.pdf

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.pdf

» Rb-UZ 
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2012 roku.pdf

» Rb-N 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o satnie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 20

» Rb-Z Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i granacji jst wg stanu na koniec 

» Rb-28S Korekta nr 1 
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 

» Rb-27S Korekta nr 1 
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 
» Rb-NDS Korekta nr 1 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.Korekta nr

III kwartał

» Rb-27S 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 

» Rb-28S 
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września 

» Rb-N 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012.pdf

» Rb-Z 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec

» Rb-27S Korekta nr 1 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września

» Rb-NDS Korekta nr 1 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 Korekta n

II kwartał

» Rb-27S 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r

» Rb-28S 
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r

» Rb-Z 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec

» Rb-N 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 20

» Rb-NDS 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.pdf

» Rb-28S Korekta nr 1 
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 30czerwca ro

I kwartał

» Rb-27S miesięczne spraowzdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.pdf

» Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca rok

» Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst w stanu na koniec I kwartału 2012 roku 
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 201

» Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.pdf

» Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku 
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koni

 

Pliki do pobrania :

RB-27S(1)Rb-27S(1).Rb-27S(1)

RB-27S(3)Rb-27S(3).Rb-27S(3)

RB-27S(4)Rb-27S(4).Rb-27S(4)

RB-27S(2)Rb-27S(2).Rb-27S(2)

RB-27S(5)Rb-27S(5).Rb-27S(5)

PDFRb-27S.pdf

RB-28S(1)Rb-28S(1).Rb-28S(1)

RB-28S(2)Rb-28S(2).Rb-28S(2)

RB-28S(3)Rb-28S(3).Rb-28S(3)

RB-28S(4)Rb-28S(4).Rb-28S(4)

PDFRb-28S.pdf

RB-28S(5)Rb-28S(5).Rb-28S(5)

RB-N(3)Rb-N(3).Rb-N(3)

RB-N(2)Rb-N(2).Rb-N(2)

RB-N(1)Rb-N(1).Rb-N(1)

RB-NRb-N.Rb-N

RB-NDSRb-NDS.Rb-NDS

RB-NDS(3)Rb-NDS(3).Rb-NDS(3)

RB-NDS(2)Rb-NDS(2).Rb-NDS(2)

RB-NDS(1)Rb-NDS(1).Rb-NDS(1)

RB-UNRb-UN.Rb-UN

RB-STRb-ST.Rb-ST

RB-NDS(5)Rb-NDS(5).Rb-NDS(5)

RB-NDS(4)Rb-NDS(4).Rb-NDS(4)

RB-Z(1)Rb-Z(1).Rb-Z(1)

RB-ZRb-Z.Rb-Z

RB-UZRb-UZ.Rb-UZ

RB-Z(2)Rb-Z(2).Rb-Z(2)

RB-Z(3)Rb-Z(3).Rb-Z(3)