Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 119 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011 - 2020
PDF119.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 120 - w sprawie zmiany do uchwały Nr V/40/2011
PDF120.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 121 - w sprawie zmiany do uchwały Nr V/42/2011
PDF121.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 122 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica


Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 123 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDF123.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 124 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020


Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 125 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2012 rok
PDF125.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 126 - w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy NR XV/112/2011
PDF126.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 127 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
PDF127.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 128 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica
PDF128.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 129 - w sprawie opłat za korzystanie z szaletu publicznego
PDF129.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 130 - w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wiślica spółkom wodnym
PDF130.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 112 - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
PDF112.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 110 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDFbud.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 109 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011-2020
PDFwpf.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 113 - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego


Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 114 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
PDF114.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 115 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi
PDF115.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 116 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie części działek ozn. n 68 i 69 położonych w Gorysławicach
PDF116.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 117 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 303 położonej w Sielcu stanowiącej własność Gminy Wiślica
PDF117.pdf

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2011 r.
Uchwała nr 118 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/207/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia - lokalna grupa rybacka
PDF118.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 103 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011 - 2020
PDF103.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 104 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
PDF104.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 105 - w sprawie: przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
PDF105.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 106 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie części nieruchomości ozn. nr 85
PDF106.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 107 - w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
PDF107.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 października 2011 r.
Uchwała nr 108 - w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zaswiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wiślica.
PDF108.pdf

Uchwała Rady Gminy - 12 października 2011 r.
Uchwała nr 101 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF101.pdf

Uchwała Rady Gminy - 12 października 2011 r.
Uchwała nr 102 - zmian do uchwały Nr IV/25/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
PDF102.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2011 r.
Uchwała nr 100 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr. 431 położonej w Wiślicy
PDF100.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2011 r.
Uchwała nr 99 - w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencję 2012 - 2015
PDF99.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2011 r.
Uchwała nr 98 - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015
PDF98.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2011 r.
Uchwała nr 97 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
PDF97.pdf

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2011 r.
Uchwała nr 96 - w sprawie zmian w budżecie gminy
PDF96.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 88 - w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Wiślicy
PDF88.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 87 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimanzjum granic ich obwodów
PDF87.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 86 - w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
PDF86.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 85 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020
PDF85.pdf

Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 84 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF84.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 91 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli
PDF91.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 89 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty
PDF89.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 90 - w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymaiaru godzin zajęć dla nauczycieli
PDF90.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 92 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niruchomości ozn. nr 171/2 (ark.1) położonej w Górkach
PDF92.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 93 - w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 424/17 połozonej w miejscowości łatanice stanowiącej własnośc gminy Wiślica
PDF93.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 94 - w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
PDF94.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 sierpnia 2011 r.
Uchwała nr 95 - w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
PDF95.pdf

Uchwała Rady Gminy - 18 lipca 2011 r.
Uchwała nr 80 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiślica do złożenia wspólnie z powiatem Buskim i Pińczowskim oraz Gminami Gnojno i Nowy Korczyn wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu
PDF80.pdf

Uchwała Rady Gminy - 18 lipca 2011 r.
Uchwała nr 81 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011 - 2020
PDF81.pdf

Uchwała Rady Gminy - 18 lipca 2011 r.
Uchwała nr 82 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF82.pdf

Uchwała Rady Gminy - 18 lipca 2011 r.
Uchwała nr 83 - w sprawie zasiegnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
PDF83.pdf

Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2011 r.
Uchwała nr 79 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF79.pdf

Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2011 r.
Uchwała nr 78 - w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego" oraz zabezpieczenie wkładu własnego
PDF78.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 77 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica
PDF77.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 65 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
PDF65.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 64 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011 - 2020
PDF64.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 66 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2010 rok.
PDF66.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 67 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2010 rok.
PDF67.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 68 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
PDF68.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 69 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie na 2011 rok.
PDF69.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 70 - w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie
PDF70.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 71 - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2011 - 2013
PDF71.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 72 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy
PDF72.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 73 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzjącym jest Gmina Wiślica warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
PDF73.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 74 - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
PDF74.pdf

Uchwała Rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 75 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości ozn. nr 389/1 położonej w Wiślicy bedącej własnością Gminy Wiślica
PDF75.pdf

Uchwała rady Gminy - 22 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 76 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnosć Gminy Wiślica
PDF76.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 10 maja 2011 r.
Uchwała nr 59 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020
PDF59.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 10 maja 2011 r.
Uchwała nr 60 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
PDF60.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 10 maja 2011 r.
Uchwała nr 61 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF61.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 10 maja 2011 r.
Uchwała nr 62 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2011 rok.
PDF62.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 10 maja 2011 r.
Uchwała nr 63 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
PDF63.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 51 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2011-2020
PDF51.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 50 - w sprawie zmiany do uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 9 grudnia 2010 r.
PDF50.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 52 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
PDF52.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 53 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
PDF53.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 54 - w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Wiślica
PDF54.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 55 - w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do wykonania działalnosći w zakresie usług telekomunikacyjnych
PDF55.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 56 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącego własność Gminy Wiślica na czas nieoznaczony.
PDF56.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 57 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy
PDF57.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 31 marca 2011 r.
Uchwała nr 58 - w sprawie przyjęcia wysokosci składki członkowskiej Gminy Wiślica na rzecz STOWARZYSZENIA "G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania
PDF58.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 41 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PDF41.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 40 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PDF40.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 39 - w sprawie przekazania środków dla Policji
PDF39.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 38 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDF38.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 37 - w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2011 rok.
PDF37.pdf

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 0 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
PDF36.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 42 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDF42.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 43 - w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wiślica na 2011 rok
PDF43.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 44 - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
PDF44.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 43 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2011 rok
PDF43 (1).pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 49 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
PDF49.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 48 - w sprawie przystąpienia Gminy Wiślica do Regionalnej Oranizacji Turystycznej Województwa Świtokrzyskiego
PDF48.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 47 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołudzy
PDF47.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 46 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym
PDF46.pdf

Uchwała Rady Gminy - 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr 45 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
PDF45.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 26 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samorzadowego Zakłądu Opieki Zdrowotnej
PDF26.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 27 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
PDF27.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 28 - w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008 - 2011
PDF28.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 29 - w sprawie zamaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym
PDF29.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 25 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2011 rok.
PDF25.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 31 - w sprawie uchwalenia regulaminu określajacego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowe warunki jego funkcjonowania
PDF31.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 32 - w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy w Wiślicy XXXV/208/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wislica na lata 2008 - 2013, 2014 - 2015
PDF32.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 33 - w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu ozn. nr. ewid. 112/3, 112/4, 376/3,573/1,430, położonych w Gorysławicach
PDF33.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 34 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewid. nr 125 położonej w Górkach
PDF34.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 35 - w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w uzytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiazujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Z
PDF35.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 24 - w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Gminy na 2011 rok.
PDF24.pdf

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2011 r.
Uchwała nr 30 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołudzy
PDF30.pdf