Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
41836387630000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
384513860556467478675869747916587335594753527635055689541665
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
447644459642463388553790034603377443885733839325134130758965
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
247162564222664250112973021026276932741824765466732953035757
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
173512135919660289112006717611182821741718168262672260320275
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000043308793416445
 1. Muzeum Wiślicy
  Wyświetleń: 283891
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 84005
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 83657
 4. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 25386
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19593
 6. Interaktywna mapa
  Wyświetleń: 13765
 7. Oferty pracy - nabór
  Wyświetleń: 11457
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9981
 9. Informacja turystyczna
  Wyświetleń: 9695
 10. Aktualne informacje
  Wyświetleń: 9297
 11. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8594
 12. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
  Wyświetleń: 8402
 13. Referaty
  Wyświetleń: 8247
 14. Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8218
 15. Gimnazjum w Wiślicy
  Wyświetleń: 7883
 16. Szkoła podstawowa w Wiślicy
  Wyświetleń: 7870
 17. Wybory Samorządowe - 2006
  Wyświetleń: 7776
 18. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 7705
 19. SZOZ - Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 7447
 20. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7290
 21. Załatwianie spraw - Referat rozwoju strategicznego Gminy
  Wyświetleń: 7212
 22. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 7159
 23. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 6878
 24. Załatwianie spraw - Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6872
 25. Rada Gminy i Komisje
  Wyświetleń: 6341
 26. Ważniejsze wydarzenia w Gminie
  Wyświetleń: 6274
 27. Szkoła podstawowa w Skotnikach Dolnych
  Wyświetleń: 5946
 28. Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5895
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5815
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5747
 31. Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2013
  Wyświetleń: 5718
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5600
 33. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5534
 34. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 5386
 35. Opinie RIO
  Wyświetleń: 5227
 36. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2003
  Wyświetleń: 5226
 37. Załatwianie spraw - Pion Ochrony
  Wyświetleń: 5208
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5171
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5146
 40. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2006
  Wyświetleń: 5143
 41. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2007
  Wyświetleń: 5101
 42. Załatwianie spraw - Referat finansowo-budżetowy
  Wyświetleń: 5093
 43. Majątek
  Wyświetleń: 5078
 44. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2002
  Wyświetleń: 5074
 45. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5038
 46. Załatwianie spraw - Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 5026
 47. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2002
  Wyświetleń: 5003
 48. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2005
  Wyświetleń: 4965
 49. Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 4965
 50. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2003
  Wyświetleń: 4964
 51. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 4944
 52. Sprawozdania kwartalne
  Wyświetleń: 4934
 53. SPRAWY WOJSKOWE (PO.IV)
  Wyświetleń: 4893
 54. Wybory Prezydenckie - 2010
  Wyświetleń: 4880
 55. Wybory Uzupełniające
  Wyświetleń: 4868
 56. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2004
  Wyświetleń: 4853
 57. Informacje nt. Innych Wystąpień i Ocen
  Wyświetleń: 4851
 58. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2005
  Wyświetleń: 4850
 59. Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica
  Wyświetleń: 4814
 60. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2013
  Wyświetleń: 4812
 61. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2004
  Wyświetleń: 4808
 62. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2011
  Wyświetleń: 4803
 63. Plan pracy Rady Gminy Wiślica cz. II
  Wyświetleń: 4797
 64. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4782
 65. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
  Wyświetleń: 4779
 66. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 4779
 67. Wybory Samorządowe - 2010
  Wyświetleń: 4738
 68. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2008
  Wyświetleń: 4710
 69. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2010
  Wyświetleń: 4703
 70. Sprawozdanie z Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4660
 71. Powszechny spis rolny
  Wyświetleń: 4643
 72. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2009
  Wyświetleń: 4621
 73. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2012
  Wyświetleń: 4603
 74. CAF
  Wyświetleń: 4602
 75. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2007
  Wyświetleń: 4601
 76. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2013
  Wyświetleń: 4598
 77. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2012
  Wyświetleń: 4594
 78. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2006
  Wyświetleń: 4594
 79. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
  Wyświetleń: 4589
 80. Plan pracy Rady Gminy Wiślica
  Wyświetleń: 4584
 81. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 4510
 82. Regulamin organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 4492
 83. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4435
 84. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli
  Wyświetleń: 4329
 85. Elektroniczne akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4297
 86. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2006
  Wyświetleń: 4273
 87. Projektowanie Aktów Normatywnych
  Wyświetleń: 4253
 88. Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2014
  Wyświetleń: 4225
 89. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2003
  Wyświetleń: 4146
 90. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2014
  Wyświetleń: 3946
 91. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2014
  Wyświetleń: 3854
 92. Informacja
  Wyświetleń: 3825
 93. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3810
 94. Statut GOPS
  Wyświetleń: 3775
 95. Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2012
  Wyświetleń: 3753
 96. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2005
  Wyświetleń: 3632
 97. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2004
  Wyświetleń: 3629
 98. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2011
  Wyświetleń: 3621
 99. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2009
  Wyświetleń: 3552
 100. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2014
  Wyświetleń: 3548
 101. Archiwalne informacje o środowisku
  Wyświetleń: 3541
 102. Oświata
  Wyświetleń: 3522
 103. Biblioteka
  Wyświetleń: 3516
 104. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 3494
 105. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2008
  Wyświetleń: 3475
 106. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2010
  Wyświetleń: 3451
 107. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2002
  Wyświetleń: 3440
 108. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2008
  Wyświetleń: 3383
 109. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2007
  Wyświetleń: 3343
 110. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2009
  Wyświetleń: 3324
 111. Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2011
  Wyświetleń: 3312
 112. Przetarg na budowę boiska sportowego i rewitalizację rynku wraz z ulicami przyległymi.NR.SPRAWY: OR.271.15.2013 (WYNIK)
  Wyświetleń: 3273
 113. Regulamin organizacyjny GOPS
  Wyświetleń: 3270
 114. OBRONA CYWILNA (PO.IV)
  Wyświetleń: 3238
 115. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2010
  Wyświetleń: 3170
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 2920
 117. Poradnik
  Wyświetleń: 2879
 118. Uchwały Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 2833
 119. Uchwały Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 2791
 120. Kontrola zarządcza 2012
  Wyświetleń: 2781
 121. Kontrola Zarządcza 2011
  Wyświetleń: 2773
 122. Przedszkole w Wiślicy
  Wyświetleń: 2749
 123. Kontrola zarządcza 2013
  Wyświetleń: 2689
 124. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2601
 125. Kontrola zarządcza 2014
  Wyświetleń: 2525
 126. Wnioski o świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2427
 127. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2242
 128. Referat Finansowo- Budżetowy
  Wyświetleń: 2196
 129. Uchwały Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2174
 130. Obwieszczenie - kandydaci na radnych
  Wyświetleń: 2140
 131. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/04 (wynik)
  Wyświetleń: 2123
 132. EWIDENCJA LUDNOŚCI (OR.IV)
  Wyświetleń: 2082
 133. DOWODY OSOBISTE (OR.IV.)
  Wyświetleń: 2033
 134. Uchwały Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1982
 135. Referat Rozwoju Strategicznego
  Wyświetleń: 1918
 136. Uchwały Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1914
 137. Aktualności GOPS
  Wyświetleń: 1911
 138. Uchwały Rady Gminy 2008
  Wyświetleń: 1875
 139. Skład osobowo-funkcyjny Obwodowych Komisji Wyborczych dla gminy Wiślica.
  Wyświetleń: 1871
 140. Uchwały Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1853
 141. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (RS.7359)
  Wyświetleń: 1850
 142. PODATEK ROLNY (FB)
  Wyświetleń: 1847
 143. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2013
  Wyświetleń: 1810
 144. Statut GZGK
  Wyświetleń: 1808
 145. Uchwały Rady Gminy 2006
  Wyświetleń: 1806
 146. FORMULARZ A – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 1794
 147. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1761
 148. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (OR.IV.)
  Wyświetleń: 1758
 149. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (FB)
  Wyświetleń: 1743
 150. Sprawozdania kwartalne 2013
  Wyświetleń: 1730
 151. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2012
  Wyświetleń: 1726
 152. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2010
  Wyświetleń: 1717
 153. Uchwały Rady Gminy 2007
  Wyświetleń: 1714
 154. Opinie RIO 2010
  Wyświetleń: 1699
 155. Wyniki - Wybory do rady gminy Wiślica
  Wyświetleń: 1682
 156. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2011
  Wyświetleń: 1681
 157. Majątek 2013
  Wyświetleń: 1677
 158. Sprawozdania roczne 2011
  Wyświetleń: 1673
 159. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań na rok 2011
  Wyświetleń: 1655
 160. Stowarzyszenie "G5" zaprasza do udziału w I edycji turnieju piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1654
 161. Sprawozdania kwartalne 2012
  Wyświetleń: 1652
 162. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013
  Wyświetleń: 1632
 163. Radca Prawny Urzędu Gminy Wiślica
  Wyświetleń: 1631
 164. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.9.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1629
 165. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2007
  Wyświetleń: 1627
 166. Wyniki - Wybory wójta gminy Wiślica
  Wyświetleń: 1624
 167. Protokoły z sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1621
 168. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2009
  Wyświetleń: 1619
 169. Sprawozdania roczne 2012
  Wyświetleń: 1612
 170. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
  Wyświetleń: 1600
 171. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/1/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1597
 172. Sprawozdania kwartalne 2011
  Wyświetleń: 1597
 173. Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”
  Wyświetleń: 1595
 174. Protokoły z sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1588
 175. Uchwały Rady Gminy 2005
  Wyświetleń: 1579
 176. Uchwały Rady Gminy 2003
  Wyświetleń: 1567
 177. BEZPIECZEŃSTWO (PO.IV)
  Wyświetleń: 1565
 178. Postanowienia o rozgraniczeniu nieruchomości: (RS.7430)
  Wyświetleń: 1556
 179. Aktualności Archiwalne
  Wyświetleń: 1554
 180. Majątek 2011
  Wyświetleń: 1551
 181. NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WIŚLICA W 2011r.
  Wyświetleń: 1550
 182. Protokoły z sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1544
 183. Protokoły z sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1543
 184. Sprawozdania roczne 2010
  Wyświetleń: 1543
 185. Stowarzyszenie "G5" ogłasza nabór wniosków
  Wyświetleń: 1543
 186. ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI
  Wyświetleń: 1536
 187. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/05/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1535
 188. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIŚLICY
  Wyświetleń: 1532
 189. Uchwały Rady Gminy 2004
  Wyświetleń: 1531
 190. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2006
  Wyświetleń: 1531
 191. Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1522
 192. Powszechny spis rolny na rok 2010
  Wyświetleń: 1521
 193. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.6.2013
  Wyświetleń: 1519
 194. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.7.2013. (wynik)
  Wyświetleń: 1518
 195. Opinie RIO 2011
  Wyświetleń: 1516
 196. Opinie RIO 2013
  Wyświetleń: 1512
 197. FORMULARZ B – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 1511
 198. Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 1503
 199. Opinie RIO 2012
  Wyświetleń: 1500
 200. Sprawozdanie z Komisji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1498
 201. ZBIÓRKI PUBLICZNE (PO.IV)
  Wyświetleń: 1491
 202. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2008
  Wyświetleń: 1489
 203. Harmonogram odbioru odpadów na 2013/2014 rok.
  Wyświetleń: 1487
 204. Protokoły z sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1483
 205. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2005
  Wyświetleń: 1470
 206. NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
  Wyświetleń: 1469
 207. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-1/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1468
 208. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.11.2013
  Wyświetleń: 1465
 209. Decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomosci (RS.)
  Wyświetleń: 1461
 210. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/3/03 (wyniki)
  Wyświetleń: 1460
 211. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2004
  Wyświetleń: 1456
 212. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1454
 213. Majątek 2010
  Wyświetleń: 1452
 214. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.12.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1441
 215. Uchwały Rady Gminy 2002
  Wyświetleń: 1441
 216. PISMA KOMUNIKATY (OR.IV)
  Wyświetleń: 1435
 217. Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2012
  Wyświetleń: 1433
 218. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-porozumienie.
  Wyświetleń: 1431
 219. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM W WIŚLICY
  Wyświetleń: 1422
 220. Majątek 2008
  Wyświetleń: 1419
 221. Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2003
  Wyświetleń: 1418
 222. OGŁOSZENIE O NABORZE
  Wyświetleń: 1416
 223. 2008
  Wyświetleń: 1410
 224. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.13.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1407
 225. NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
  Wyświetleń: 1404
 226. Nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 1404
 227. Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy Wiślica
  Wyświetleń: 1404
 228. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-6/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1399
 229. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1399
 230. Postanowienia o opiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomosci (RS.7359)
  Wyświetleń: 1397
 231. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.4.2012 (wynik)
  Wyświetleń: 1396
 232. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1395
 233. "LGR Świętokrzyski Karp" ogłasza nabór wniosków w dniach 5 maja - 4 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 1391
 234. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.5.2012. (wynik)
  Wyświetleń: 1388
 235. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1382
 236. D Y Ż U R Y GKW w Wiślicy
  Wyświetleń: 1376
 237. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.13.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1373
 238. Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 1372
 239. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Wiślica.
  Wyświetleń: 1370
 240. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/2/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1369
 241. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-5/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1369
 242. ZAPROSZENIE ROLNIKÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW POZA ROLNICTWEM, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSOBY CHCĄCE ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W FORMIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
  Wyświetleń: 1366
 243. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wiślica.
  Wyświetleń: 1365
 244. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.11.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1365
 245. PRZETAR NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1365
 246. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.9.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1364
 247. 2006
  Wyświetleń: 1363
 248. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1362
 249. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1362
 250. Majątek 2012
  Wyświetleń: 1361
 251. Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy 2010
  Wyświetleń: 1360
 252. Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1360
 253. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/16/1/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1358
 254. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-10/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1356
 255. Szkoła podstawowa w Hołudzy
  Wyświetleń: 1356
 256. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zierania odpadów niebezpiecznych i in (RS.7660)
  Wyświetleń: 1351
 257. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/07 (wynik)
  Wyświetleń: 1351
 258. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/1/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1349
 259. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR - 341-1/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1349
 260. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1348
 261. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-1/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1345
 262. 2009
  Wyświetleń: 1344
 263. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1344
 264. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.8.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1344
 265. 2010
  Wyświetleń: 1343
 266. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego - Numer sprawy : OR-341-4/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1343
 267. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1342
 268. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU- KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
  Wyświetleń: 1341
 269. Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości 5278000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1337
 270. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznyvh - Numer sprawy : OR-341-4/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1337
 271. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
  Wyświetleń: 1331
 272. Jak prawidłowo segregować odpady.
  Wyświetleń: 1327
 273. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1327
 274. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 1324
 275. Obwieszczenie - numery List
  Wyświetleń: 1323
 276. OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA SZKÓŁ NA NALEPSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
  Wyświetleń: 1323
 277. XV Edycja Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
  Wyświetleń: 1316
 278. Dyżury eksperta Stowarzyszenie "G5"
  Wyświetleń: 1315
 279. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-3/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1315
 280. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1314
 281. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.10.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1313
 282. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.6.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1313
 283. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-13/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1311
 284. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.5.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1310
 285. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1309
 286. 2011
  Wyświetleń: 1307
 287. 2013
  Wyświetleń: 1306
 288. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1306
 289. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1304
 290. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/13/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1304
 291. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 1302
 292. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1302
 293. Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1302
 294. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.7.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1301
 295. Informacja o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1300
 296. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.12.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1300
 297. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-15/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1300
 298. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-12/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1298
 299. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1298
 300. Zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego (RS.6033)
  Wyświetleń: 1297
 301. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/10/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1296
 302. Ogłoszenie o zebraniu na temat nowej ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach.
  Wyświetleń: 1292
 303. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1291
 304. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.3.2011. (wynik)
  Wyświetleń: 1289
 305. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-8/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1289
 306. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew (RS.7635)
  Wyświetleń: 1287
 307. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-6/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1286
 308. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-13/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1285
 309. Ogłoszenie o naborze - Rolnictwo, Gospodarka Mieniem Komunalnym ...
  Wyświetleń: 1281
 310. U c h w a ł a
  Wyświetleń: 1280
 311. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR.341-7/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1279
 312. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-7/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1278
 313. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.6.2011
  Wyświetleń: 1278
 314. Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1276
 315. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 1275
 316. Zmiana stanu wód na gruncie (RS.6214)
  Wyświetleń: 1275
 317. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1274
 318. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.11.2011. (wynik)
  Wyświetleń: 1272
 319. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/07 (wynik)
  Wyświetleń: 1271
 320. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1269
 321. Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy 2011
  Wyświetleń: 1265
 322. Ogłoszenie o naborze - Gminne Centrum Informacji
  Wyświetleń: 1264
 323. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-7/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1264
 324. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.10.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 1262
 325. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-2/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1261
 326. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/07 (wynik)
  Wyświetleń: 1261
 327. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1260
 328. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR.341-9/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1259
 329. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-9/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1258
 330. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1258
 331. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.10.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1256
 332. Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2010
  Wyświetleń: 1256
 333. Nabór na stanowisko Kierownik Muzeum Regionlnego w Wiślicy
  Wyświetleń: 1255
 334. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy (RS.7661)
  Wyświetleń: 1254
 335. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.3.2012 (wynik)
  Wyświetleń: 1250
 336. PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1239
 337. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o u staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RS.7331)
  Wyświetleń: 1238
 338. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.6.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1238
 339. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1234
 340. PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/19/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1233
 341. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1231
 342. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.1.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1230
 343. Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-12/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1229
 344. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : Or-341-1/09 (wynik)
  Wyświetleń: 1229
 345. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.8.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1225
 346. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-6/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1225
 347. Sesja Nr XLVI z dnia 8 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1225
 348. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
  Wyświetleń: 1224
 349. Stowarzyszenie "G5" ogłasza nabór wniosków
  Wyświetleń: 1223
 350. 2007
  Wyświetleń: 1222
 351. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1222
 352. PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1222
 353. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy
  Wyświetleń: 1221
 354. PRZETARG NIOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/2/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1221
 355. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341/2/2004 (wynik)
  Wyświetleń: 1217
 356. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
  Wyświetleń: 1214
 357. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1214
 358. OGŁOSZENIE O NABORZE 2010-08-13
  Wyświetleń: 1214
 359. 2012
  Wyświetleń: 1212
 360. Ogłoszenie o naborze - księgowość budżetowa
  Wyświetleń: 1210
 361. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-16/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1210
 362. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : 0R-341-15/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1207
 363. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-5/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1206
 364. PRZETARG NIEOGRANICZINY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1205
 365. Przetarg nieograniczony o wartosci przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1205
 366. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy
  Wyświetleń: 1203
 367. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/11/1/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1202
 368. Szkoła podstawowa w Chotlu Czerwonym
  Wyświetleń: 1202
 369. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-11/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1201
 370. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1200
 371. OGŁOSZENIE O NABORZE - Numer sprawy : OR.210.2.2012
  Wyświetleń: 1199
 372. Wynik Naboru-Muzeum
  Wyświetleń: 1198
 373. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1197
 374. Federacja Zielonych GAJA zaprasza na konferencję
  Wyświetleń: 1196
 375. OGŁOSZENIE O NABORZE 2010-06-23
  Wyświetleń: 1195
 376. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1192
 377. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/07 (wynik)
  Wyświetleń: 1191
 378. OGŁOSZENIE O NABORZE- REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1189
 379. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-17/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1189
 380. Pytanie i odpowiedz na zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1189
 381. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1186
 382. Ogłoszenie o naborze w Referacie Finanowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1183
 383. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/4/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1183
 384. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-2/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1183
 385. Nabór na stanowisko koordynatora ds. szkoleń, doradztwa i promocji.
  Wyświetleń: 1179
 386. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-8/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1177
 387. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1177
 388. PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1176
 389. Ogłoszenie o naborze - SPRAWY SOCJALNE, ROZLICZENIA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  Wyświetleń: 1175
 390. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/17/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1175
 391. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : ZGK.341/4/2004 (wynik)
  Wyświetleń: 1175
 392. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1174
 393. Ogłoszenie o na naborze-Kierownik Muzeum Regionalnego
  Wyświetleń: 1172
 394. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE -MUZEUM REGIONALNE W WIŚLICY
  Wyświetleń: 1171
 395. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1168
 396. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1167
 397. Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
  Wyświetleń: 1166
 398. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1166
 399. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Numer sprawy : OR.210.1.2012
  Wyświetleń: 1165
 400. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.4.2011 (wynik)
  Wyświetleń: 1162
 401. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1161
 402. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/3/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1161
 403. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURo - Numer sprawy : RS.341/16/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1161
 404. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - ROZWÓJ STARTEGICZNY GMINY
  Wyświetleń: 1160
 405. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
  Wyświetleń: 1159
 406. Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2011
  Wyświetleń: 1159
 407. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/7/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1157
 408. Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1157
 409. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - ROLNICTWO, GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM ...
  Wyświetleń: 1156
 410. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-1/10
  Wyświetleń: 1156
 411. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1155
 412. FORMULARZ E – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 1154
 413. Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/4/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1154
 414. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1152
 415. PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1147
 416. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR.341/1/2004 (wynik)
  Wyświetleń: 1147
 417. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1146
 418. PRZTARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/23/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1142
 419. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-8/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1139
 420. PRZEPARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/20/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1139
 421. INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1130
 422. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2012 (wynik)
  Wyświetleń: 1130
 423. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy (RS.7359)
  Wyświetleń: 1130
 424. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE- NA STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA ,ROLNICTWA I LEŚNICTWA - Numer sprawy : OR.210.1.2011
  Wyświetleń: 1123
 425. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - Numer sprawy : OR-341-4/07 (wynik)
  Wyświetleń: 1121
 426. PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1119
 427. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/3/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1119
 428. INFORMACJA WÓJTA GMINY O DOFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ MINISTRA KULTURY
  Wyświetleń: 1116
 429. Ogłoszenie o naborze - Rozwój Strategiczny Gminy
  Wyświetleń: 1115
 430. WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-6/09
  Wyświetleń: 1115
 431. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WISLICA
  Wyświetleń: 1112
 432. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1110
 433. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a, b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-13/10 (wynik)
  Wyświetleń: 1100
 434. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1099
 435. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-12/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1098
 436. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/6/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1093
 437. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU- MUZEUM REGIONALNE W WIŚLICY
  Wyświetleń: 1091
 438. FORMULARZ I – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 1088
 439. Sesja Nr. XLIV/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1084
 440. Stowarzyszenie LGR Świętokrzyski Karp ogłasza nabór wniosków
  Wyświetleń: 1084
 441. Zapytanie Nr 1 skierowane do Zamawiającego dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: OR-341-2/08 na: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica& - Numer sprawy : OR-341-2/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1082
 442. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/21/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1079
 443. OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
  Wyświetleń: 1078
 444. Wyjaśnienia do zapytania Nr 3 skierowane do Zamawiającego dotyczy: postępowania o udzielenie zam. publ. spr OR-341-2/08 na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica - Numer sprawy : OR-341-2/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1074
 445. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1069
 446. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
  Wyświetleń: 1069
 447. Ogłoszenie o naborze - Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1063
 448. Sesja Nr XLV z dnia 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 1063
 449. Zapytanie Nr 3 skierowane do Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zam. pub. znak sprawy OR-341-2/08 na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica - Numer sprawy : OR-341-2/08 (wynik)
  Wyświetleń: 1061
 450. Wydawanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego (RS.5544)
  Wyświetleń: 1056
 451. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1055
 452. OGŁOSZENIE O NABORZE - DYREKTOR BIURA LGR
  Wyświetleń: 1048
 453. Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/06 (wynik)
  Wyświetleń: 1047
 454. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO PONIŻEJ - Numer sprawy : OR-341-4/05 (wynik)
  Wyświetleń: 1047
 455. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/24/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1039
 456. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
  Wyświetleń: 1036
 457. Sesja Nr. XXXV/2013 z dnia 10 września 2013
  Wyświetleń: 1035
 458. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/22/03 (wynik)
  Wyświetleń: 1029
 459. INFORMACJA WÓJTA GMINY WILICA
  Wyświetleń: 1027
 460. FORMULARZ G – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 1022
 461. INFORMACJA
  Wyświetleń: 1020
 462. Sprawozdania Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 1020
 463. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/14/04 (wynik)
  Wyświetleń: 1014
 464. Sesja Nr. XLII/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 1012
 465. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA
  Wyświetleń: 1009
 466. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-2/10
  Wyświetleń: 994
 467. Test
  Wyświetleń: 994
 468. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
  Wyświetleń: 992
 469. Karta typu A - nr 7
  Wyświetleń: 986
 470. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 979
 471. Karta typu B - nr 30B/2009
  Wyświetleń: 978
 472. Sprawozdania Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 977
 473. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.11.2011.
  Wyświetleń: 973
 474. Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/06 (wynik)
  Wyświetleń: 972
 475. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-8/10
  Wyświetleń: 972
 476. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 968
 477. Karta typu A - nr 1
  Wyświetleń: 967
 478. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.11.2013
  Wyświetleń: 964
 479. Sesja Nr. XXXII/2013 z dnia 31 maja 2013
  Wyświetleń: 958
 480. Sesja Nr. XXXVII/2013 z dnia 31 października 2013
  Wyświetleń: 958
 481. Karta typu A - nr 20A/2010
  Wyświetleń: 955
 482. Karta typu A - nr 8
  Wyświetleń: 955
 483. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.9.2013
  Wyświetleń: 954
 484. Informacja o wyniku przetargu-działka nr ew. 703 w Kobylnikach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011
  Wyświetleń: 953
 485. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 953
 486. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.7.2011
  Wyświetleń: 953
 487. FORMULARZ H – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 952
 488. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.10.2013
  Wyświetleń: 952
 489. WYNIK - Numer sprawy : OR.271.7.2013. 2013-07-04 OG?OSZENIE Wiślica, dnia 27.09.2013 roku. Znak sprawy; OR.271.7.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.20
  Wyświetleń: 950
 490. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.9.2011
  Wyświetleń: 950
 491. Karta typu A - nr 11
  Wyświetleń: 948
 492. Karta typu A - nr 25A/2010
  Wyświetleń: 946
 493. Karta typu A - nr 16A/2009
  Wyświetleń: 945
 494. FORMULARZ C – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 942
 495. Karta typu A - nr 2
  Wyświetleń: 942
 496. Karta typu A - nr 26A/2010
  Wyświetleń: 940
 497. Świętokrzyska Victoria
  Wyświetleń: 940
 498. Sesja Nr. XXXIII/2013 z dnia 27 czerwca 2013
  Wyświetleń: 936
 499. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - Numer sprawy : OR-341-4/07
  Wyświetleń: 936
 500. Karta typu A - nr 5
  Wyświetleń: 929
 501. Karta typu A - nr 6
  Wyświetleń: 929
 502. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.8.2013
  Wyświetleń: 926
 503. Karta typu B - nr 5/B/2007
  Wyświetleń: 924
 504. Karta typu A - nr 27A/2010
  Wyświetleń: 923
 505. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.13.2013 (wynik)
  Wyświetleń: 923
 506. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/09
  Wyświetleń: 922
 507. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 921
 508. WYNIK - Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.4.2011
  Wyświetleń: 921
 509. Karta typu A - nr 9
  Wyświetleń: 919
 510. Sesja Nr. XXXVI/2013 z dnia 26 września 2013
  Wyświetleń: 919
 511. INFORMACJA
  Wyświetleń: 918
 512. Sprawozdania z Komisji ds. Finansowo - Budżetowych
  Wyświetleń: 916
 513. Karta typu A - nr 4
  Wyświetleń: 915
 514. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.10.2011
  Wyświetleń: 914
 515. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne- pracownik ds. zarządzania kryzysowego i OC
  Wyświetleń: 913
 516. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/10
  Wyświetleń: 913
 517. FORMULARZ F – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 911
 518. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.3.2012
  Wyświetleń: 911
 519. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GMINNE CENTRUM INFORMACJI
  Wyświetleń: 907
 520. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 907
 521. Sprawozdania Komisji ds. Finansowo- Budżetowych
  Wyświetleń: 907
 522. Karta typu A - nr 19A/2009/2010
  Wyświetleń: 906
 523. Karta typu B - nr 8/B/2008
  Wyświetleń: 902
 524. Karta typu A - nr 18A/2009
  Wyświetleń: 898
 525. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/10
  Wyświetleń: 897
 526. Karta typu A - nr 13A/2010
  Wyświetleń: 896
 527. Karta typu A - nr 10
  Wyświetleń: 895
 528. Karta typu A - nr 3
  Wyświetleń: 895
 529. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/07
  Wyświetleń: 894
 530. Karta typu A - nr 22A/2010
  Wyświetleń: 892
 531. FORMULARZ D – KARTA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 891
 532. Karta typu B - nr 31B/09/2010
  Wyświetleń: 891
 533. Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce Zdroju zaprasza na dni otwarte w szkole
  Wyświetleń: 890
 534. Karta typu A - nr 12A/2009
  Wyświetleń: 888
 535. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2013
  Wyświetleń: 887
 536. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-3/10
  Wyświetleń: 886
 537. Karta typu B - nr 13/B/2008
  Wyświetleń: 884
 538. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.5.2012.
  Wyświetleń: 884
 539. Sesja Nr. XLIII/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 882
 540. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznyvh - Numer sprawy : OR-341-4/09
  Wyświetleń: 882
 541. Karta typu B - nr 29B/2010
  Wyświetleń: 881
 542. Karta typu B - nr 1/B/2007
  Wyświetleń: 880
 543. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.5.2011
  Wyświetleń: 880
 544. Sprawozdania Komisji ds. Finansowo - Budżetowych
  Wyświetleń: 878
 545. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 876
 546. Karta typu B - nr 22B/07/08/2009
  Wyświetleń: 875
 547. Karta typu A - nr 35A/2010
  Wyświetleń: 874
 548. Karta typu A - nr 30A/2010
  Wyświetleń: 873
 549. OGŁOSZENIE O NABORZE- REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
  Wyświetleń: 873
 550. Karta typu A - nr 28A/2010
  Wyświetleń: 872
 551. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2012
  Wyświetleń: 872
 552. Karta typu A - nr 23A/2010
  Wyświetleń: 869
 553. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/3/03
  Wyświetleń: 869
 554. Karta typu B - nr 12B/2008
  Wyświetleń: 868
 555. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : Or-341-1/09
  Wyświetleń: 866
 556. Karta typu A - nr 15 A/2009
  Wyświetleń: 865
 557. WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/09
  Wyświetleń: 865
 558. WYNIK - Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.12.2011
  Wyświetleń: 864
 559. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.8.2011
  Wyświetleń: 863
 560. Sesja Nr. XXXVIII/2013 z dnia 14 listopada 2013
  Wyświetleń: 861
 561. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.1.2011
  Wyświetleń: 860
 562. Karta typu A - nr 21A/2010
  Wyświetleń: 859
 563. Karta typu A - nr 24A/2010
  Wyświetleń: 859
 564. Karta typu E - nr 1
  Wyświetleń: 859
 565. WYNIK - PRZEPARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/20/03
  Wyświetleń: 859
 566. Karta typu A - nr 36A/2010
  Wyświetleń: 858
 567. Sesja Nr. XXXIX/2013 z dnia 29 listopada 2013
  Wyświetleń: 858
 568. Karta typu A - nr 17A/2010
  Wyświetleń: 857
 569. WYNIKI NABORU - SPRAWY SOCJALNE, ROZLICZENIA ...
  Wyświetleń: 854
 570. Karta typu B - nr 4/B/2007
  Wyświetleń: 852
 571. Karta typu B - nr 43B/2010
  Wyświetleń: 852
 572. Karta typu E - nr 2
  Wyświetleń: 852
 573. Karta typu A - nr 14A/2010
  Wyświetleń: 851
 574. Karta typu B - nr 23B/2009
  Wyświetleń: 851
 575. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/07
  Wyświetleń: 849
 576. Karta typu B - nr 35B/2010
  Wyświetleń: 845
 577. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/09
  Wyświetleń: 845
 578. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Numer sprawy : OR.210.1.2011
  Wyświetleń: 844
 579. Karta typu B - nr 36B/2010
  Wyświetleń: 842
 580. Karta typu B - nr 45B/2010
  Wyświetleń: 842
 581. WYNIK - Zapytanie Nr 1 skierowane do Zamawiającego dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: OR-341-2/08 na: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica& - Numer sprawy : OR-341-2/08
  Wyświetleń: 842
 582. Karta typu A - nr 33A/2010
  Wyświetleń: 841
 583. Karta typu B - nr 37B/2010
  Wyświetleń: 841
 584. Karta typu B - nr 40B/2010
  Wyświetleń: 841
 585. Karta typu B - nr 16/B/08/2009
  Wyświetleń: 840
 586. Karta typu B - nr 21B/2009
  Wyświetleń: 840
 587. WYNIK- Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/08
  Wyświetleń: 840
 588. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.12.2013
  Wyświetleń: 839
 589. WYNIK Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2011
  Wyświetleń: 839
 590. Karta typu B - nr 46B/2010
  Wyświetleń: 838
 591. Karta typu B - nr 24B/2009
  Wyświetleń: 837
 592. Karta typu B - nr 51B/2010
  Wyświetleń: 837
 593. Karta typu B - nr 34B/2009/2010
  Wyświetleń: 835
 594. Karta typu E - nr 3E/2009
  Wyświetleń: 835
 595. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-12/10
  Wyświetleń: 833
 596. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/08
  Wyświetleń: 833
 597. Karta typu B - nr 27B/2009
  Wyświetleń: 832
 598. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR - 341-1/05
  Wyświetleń: 832
 599. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-5/06
  Wyświetleń: 832
 600. Karta typu B - nr 47B/2010
  Wyświetleń: 830
 601. WYNIKI - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.13.2011
  Wyświetleń: 829
 602. Karta typu A - nr 37A/2010
  Wyświetleń: 828
 603. Karta typu B - nr 48B/2010
  Wyświetleń: 828
 604. Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2013
  Wyświetleń: 828
 605. Karta typu A - nr 38A/2010
  Wyświetleń: 827
 606. Karta typu B - nr 26B/2009
  Wyświetleń: 825
 607. Karta typu E - nr 4E/09/2010
  Wyświetleń: 825
 608. Stanowisko Koordynatora LSR
  Wyświetleń: 825
 609. Karta typu B - nr 14/B/2008
  Wyświetleń: 824
 610. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/05/03
  Wyświetleń: 823
 611. Karta typu A - nr 32A/2010
  Wyświetleń: 822
 612. Karta typu B - nr 58B/2010
  Wyświetleń: 822
 613. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-10/10
  Wyświetleń: 822
 614. Karta typu B - nr 33B/2009
  Wyświetleń: 821
 615. Karta typu B - nr 20B/2009
  Wyświetleń: 819
 616. Karta typu B - nr 38B/2010
  Wyświetleń: 819
 617. WYNIK- Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego - Numer sprawy : OR-341-4/10
  Wyświetleń: 819
 618. WYNIKI - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/08
  Wyświetleń: 819
 619. Karta typu B - nr 32B/2010
  Wyświetleń: 818
 620. Karta typu B - nr 9/B/2008
  Wyświetleń: 818
 621. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/07
  Wyświetleń: 818
 622. Karta typu B - nr 54B/2010
  Wyświetleń: 817
 623. WNIOSKI - Zapytanie Nr 3 skierowane do Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zam. pub. znak sprawy OR-341-2/08 na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica - Numer sprawy : OR-341-2/08
  Wyświetleń: 814
 624. Karta typu B - nr 57B/2010
  Wyświetleń: 812
 625. Karta typu B - nr 15/B/2008
  Wyświetleń: 811
 626. Karta typu B - nr 3/B/2007
  Wyświetleń: 811
 627. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2011
  Wyświetleń: 811
 628. Karta typu B - nr 56B/2010
  Wyświetleń: 810
 629. Opinie RIO 2012
  Wyświetleń: 810
 630. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-11/10
  Wyświetleń: 810
 631. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341/2/2004
  Wyświetleń: 810
 632. Karta typu A - nr 34A/2010
  Wyświetleń: 809
 633. WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-7/09
  Wyświetleń: 809
 634. Karta typu B - nr 42B/2010
  Wyświetleń: 806
 635. Karta typu B - nr 44B/2010
  Wyświetleń: 804
 636. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/08
  Wyświetleń: 804
 637. Karta typu B - nr 55B/2010
  Wyświetleń: 803
 638. Karta typu A - nr 39A/2010
  Wyświetleń: 802
 639. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR.341/1/2004
  Wyświetleń: 802
 640. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/08
  Wyświetleń: 801
 641. Oferta Pracy 2007-11-12
  Wyświetleń: 800
 642. Karta typu B - nr 10/B/2008
  Wyświetleń: 798
 643. Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 798
 644. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-5/10
  Wyświetleń: 798
 645. Karta typu B - nr 19B/08/2009
  Wyświetleń: 797
 646. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.3.2011.
  Wyświetleń: 797
 647. Karta typu B - nr 53B/2010
  Wyświetleń: 796
 648. Karta typu B - nr 11/B/07/2008
  Wyświetleń: 793
 649. Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia- dz. nr ew. 4 (ark.2) w Skorocicach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013
  Wyświetleń: 791
 650. Karta typu A - nr 29A/2010
  Wyświetleń: 791
 651. Karta typu B - nr 50B/2010
  Wyświetleń: 789
 652. Karta typu B - nr 41B/2010
  Wyświetleń: 787
 653. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/4/03
  Wyświetleń: 787
 654. WYNIK - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/7/03
  Wyświetleń: 787
 655. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/22/03
  Wyświetleń: 786
 656. Karta typu B - nr 28B/2009
  Wyświetleń: 784
 657. Karta typu B - nr 25B/2009
  Wyświetleń: 783
 658. WYNIK - Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a, b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-13/10 (wynik)
  Wyświetleń: 783
 659. Karta typu A - nr 31 A/2010
  Wyświetleń: 782
 660. Informacja o wyniku przetargu działki nr 645 w Łatanicach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011
  Wyświetleń: 780
 661. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/04
  Wyświetleń: 780
 662. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/06
  Wyświetleń: 780
 663. Informacja o wyniku przetargu-działka nr ew. 703 w Kobylnikach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011
  Wyświetleń: 776
 664. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.4.2012
  Wyświetleń: 776
 665. Regulamin organizacyjny GZGK
  Wyświetleń: 772
 666. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/16/1/04
  Wyświetleń: 772
 667. Karta typu B - nr 7/B/07/2008
  Wyświetleń: 771
 668. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek w m. Łatanice, Kobylniki, Gorysławice, -własność Gminy Wiślica - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68
  Wyświetleń: 771
 669. Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2012
  Wyświetleń: 770
 670. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/09
  Wyświetleń: 770
 671. Karta typu B - nr 39B/2010
  Wyświetleń: 769
 672. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-12/06
  Wyświetleń: 769
 673. Karta typu B - nr 18/B/08/2009
  Wyświetleń: 768
 674. Karta typu B - nr 52B/2010
  Wyświetleń: 768
 675. Karta typu B - nr 49B/2010
  Wyświetleń: 766
 676. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/03
  Wyświetleń: 763
 677. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-17/05
  Wyświetleń: 762
 678. Karta typu B - nr 2/B/2007
  Wyświetleń: 761
 679. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2013
  Wyświetleń: 761
 680. Karta typu B - nr 6/B/07/2008
  Wyświetleń: 760
 681. WYNIK - Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/06
  Wyświetleń: 759
 682. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR.341-9/06
  Wyświetleń: 758
 683. Informacja o wyniku przetargu-dz.nr ew. 334 w Łatanicach - Numer sprawy : RS.III.6845.3.2013 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011, RS.III.6840.10.2011, RS.III.68 - Numer sprawy : RS.III.6840.9.2011
  Wyświetleń: 754
 684. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-1/06
  Wyświetleń: 754
 685. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/19/03
  Wyświetleń: 749
 686. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-12/05
  Wyświetleń: 748
 687. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/13/04
  Wyświetleń: 747
 688. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-2/06
  Wyświetleń: 747
 689. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/05
  Wyświetleń: 746
 690. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/03
  Wyświetleń: 745
 691. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/04
  Wyświetleń: 745
 692. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/1/04
  Wyświetleń: 744
 693. Karta typu B - nr 17/B/08/2009
  Wyświetleń: 742
 694. Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2013
  Wyświetleń: 741
 695. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/05
  Wyświetleń: 741
 696. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR.341-7/06
  Wyświetleń: 738
 697. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/03
  Wyświetleń: 732
 698. Wynik RS.341/1/03
  Wyświetleń: 732
 699. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-8/06
  Wyświetleń: 731
 700. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/24/03
  Wyświetleń: 730
 701. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/04
  Wyświetleń: 730
 702. Informacja o wyborze oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
  Wyświetleń: 729
 703. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-13/06
  Wyświetleń: 729
 704. WYNIK - PRZTARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/23/03
  Wyświetleń: 729
 705. WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-9/10
  Wyświetleń: 727
 706. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURo - Numer sprawy : RS.341/16/04
  Wyświetleń: 727
 707. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartosci przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/06
  Wyświetleń: 726
 708. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO PONIŻEJ - Numer sprawy : OR-341-4/05
  Wyświetleń: 724
 709. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : 0R-341-15/05
  Wyświetleń: 722
 710. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/21/03
  Wyświetleń: 721
 711. WYNIK - PRZETAR NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05
  Wyświetleń: 719
 712. WYNIK - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/6/03
  Wyświetleń: 716
 713. Wynik RS.341/2/03
  Wyświetleń: 715
 714. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/07
  Wyświetleń: 714
 715. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/06
  Wyświetleń: 714
 716. WYNIK- PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05
  Wyświetleń: 714
 717. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/10/04
  Wyświetleń: 712
 718. Sprawozdania z Komisji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 712
 719. Sesja Nr. XXX/2013 z dnia 28 marca 2013
  Wyświetleń: 711
 720. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/17/03
  Wyświetleń: 710
 721. Półroczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wiślica 2013
  Wyświetleń: 708
 722. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/04
  Wyświetleń: 706
 723. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : ZGK.341/4/2004
  Wyświetleń: 706
 724. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/11/1/04
  Wyświetleń: 706
 725. Sprawozdania roczne 2012
  Wyświetleń: 704
 726. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/4/04
  Wyświetleń: 700
 727. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/3/03
  Wyświetleń: 699
 728. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-15/06
  Wyświetleń: 698
 729. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/04
  Wyświetleń: 698
 730. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-13/05
  Wyświetleń: 696
 731. WYNIK - PRZETARG NIOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/2/03
  Wyświetleń: 693
 732. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-16/05 (wynik)
  Wyświetleń: 691
 733. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/03
  Wyświetleń: 690
 734. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/04
  Wyświetleń: 690
 735. WYNIK - Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości 5278000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/08
  Wyświetleń: 689
 736. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-6/06
  Wyświetleń: 688
 737. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/3/04
  Wyświetleń: 686
 738. WYNIK - Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/06
  Wyświetleń: 684
 739. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/2/04
  Wyświetleń: 683
 740. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-6/05
  Wyświetleń: 682
 741. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/14/04
  Wyświetleń: 680
 742. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-7/05
  Wyświetleń: 680
 743. WYNIKI - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/08
  Wyświetleń: 676
 744. Sesja Nr. XXIX/2013 z dnia 28 luty 2013
  Wyświetleń: 669
 745. Sesja Nr. XXXI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 662
 746. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05
  Wyświetleń: 659
 747. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZINY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/05 (wynik)
  Wyświetleń: 658
 748. WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/1/04
  Wyświetleń: 653
 749. WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-8/05
  Wyświetleń: 646
 750. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 631
 751. Sesja Nr. XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013
  Wyświetleń: 622
 752. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 598
 753. Zasilek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 555
 754. Swiadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 536