Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła podstawowa w Chotlu Czerwonym

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTLU CZERWONYM  -  CHOTEL CZERWONY 51

28-160 WIŚLICA  -  TEL (041) 3792848

Dyrektor szkoły Pan mgr inż. Szczepan Sekuła

W Szkole Podstawowej w Chotlu Czerwonym zatrudnionych jest 9 nauczycieli, oraz 2 pracowników obsługi: sprzątaczka i palacz centralnego ogrzewania w okresie sezony grzewczego.

W szkole jest:

-  4 oddziałów klas I - VI – uczniów 41 ,

-  klasa „0” – dzieci 6,

§ do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Chotel Czerwony, Brzezie.