Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła podstawowa w Hołudzy

SZKOŁA PODSTAWOWA W HOŁUDZY  -  HOŁUDZA 6  -  28-160 WIŚLICA

TEL (041)3782241

Dyrektor szkoły Pani mgr Bożena Wójcik

W Szkole Podstawowej w Hołudzy zatrudnionych jest 8 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi: sprzątaczka i palacz centralnego ogrzewania w okresie sezony grzewczego.

W szkole jest :

-  4 oddziałów klas I - VI – uczniów 54,

-  klasa „0”– dzieci 10,

§ do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Hołudza, Łatanice, Gluzy.