Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Przedszkole w Wiślicy

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W WIŚLICY  -  UL PODWALE 1  -  28-160 WIŚLICA

TEL (041) 3690974

Nadzór – Pan mgr Artur Haruza

W Gminnym Przedszkolu w Wiślicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi: kucharka, intendent oraz pomoc nauczyciela.

- 1 oddział 22 dzieci