Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświata

Na terenie gminy funkcjonują :

-   2 Szkoły Podstawowe :
     *  w  Wiślicy ,
     *  w  Skotnikach Dolnych ,
-    Gimnazjum w Wiślicy
-    Samorządowe Przedszkole w Wiślicy

-Łącznie w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 97 pracowników w tym 3 pracowników sezonowych (palaczy centralnego ogrzewania)