Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny GZGK

1. Przedmiot zamówienia:
- usługa
polegająca na: wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej, dot. badania wieku drzew usuniętych na działkach nr 36, 37 (ark.3) w miejscowości Górki, gm. Wiślica 
Odpowiedź na zapytanie:
- nie  otrzymano żadnej oferty w wyznaczonym terminie