Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz sołecki

Fundusz Sołecki na 2015 r. - sołectwa składają wnioski do końca września 2014 r.!

Wójt Gminy Wiślica informuje, że Rada Gminy Wiślica w dniu 26 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XLIII/340 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.  w sprawie funduszu sołeckiego - pdf

 

Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na poszczególne sołectwa  przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców

Kwota funduszu sołeckiego na 2015r.

1.

Brzezie

141

9.693,54

2.

Chotel Czerwony

438

18.136,30

3.

Gluzy

156

10.119,94

4.

Gorysławice

412

17.397,20

5.

Górki

205

11.512,85

6.

Hołudza

159

10.205,22

7.

Jurków

517

20.382,02

8.

Kobylniki

411

17.368,77

9.

Koniecmosty

221

11.967,68

10.

Kuchary

205

11.512,85

11.

Łatanice

401

17.084,51

12.

Ostrów

187

11.001,17

13.

Sielec

135

9.522,98

14.

Skorocice

359

15.890,58

15.

Skotniki Dolne

268

13.303,74

16.

Skotniki Górne

301

14.241,83

17.

Szczerbaków

307

14.412,39

18.

Szczytniki

322

14.838,79

19.

Wawrowice

127

9.295,56

20.

Wiślica

506

20.069,32

 

Razem:

5.778

277.957,25

Decyzja na temat przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego musi zostać podjęta przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego, a wniosek powinien być złożony do 30.09.2014 r. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Uzasadnieniem przyjęcia zadania do realizacji powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć więcej niz jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu i powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie.

Od 20 marca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 301).

Ustawa o funduszu sołeckim - pdf

Nowa ustawa umożliwia wspólną realizację przedsięwzięć przez sołectwa, jednakże każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wczesniej niz po uchwaleniu budzetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu. Wnioskowana zmiana nie może spowodować przekroczenia środków przyznanych w uchwale budżetowej. Wniosek o zmianę przedsięwzięć musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. Przy zmianie przedsięwzięć obowiązują te same zasady jak przy uchwalaniu wniosku.