Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli

Wójt Gminy Wiślica w celu nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy zleca czynności nadzorczo-kontrolne . Zakres nadzoru obejmuje wszystkie zadania statutowe jedn. organ. oraz wykonanie obowiązków służbowych przez kierowników tych jednostek, a w szczególności :

- realizację uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
- przestrzeganie Statutów i Regulaminów wewnętrznych jednostek,
- zabezpieczenie mienia komunalnego przed zniszczeniem lub kradzieżą, przestrzeganie ustawy o finansach publicznych  przepisów wykonawczych , ustawy o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,
- prawidłowość załatwienia skarg obywateli.

Czynności nadzorcze wykonywane były pod kątem badania sprawności organizacyjnej jednostek, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności ich działania oraz w oparciu  o plan zadań nadzorczo kontrolnych, gdzie w 2003r.  przeprowadzono kontrolę w:

Samorządowym Biurze Obsługi Oświaty,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
Zakładzie Gospodarki Komunalnej,

W 2004r. skontrolowano:

1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.   Zakład Gospodarki Komunalnej,
3.   Urząd Gminy.

    W wyniku kontroli stwierdzono drobne nieprawidłowości, które usuwane były na  bieżąco w trakcie kontroli, a częściowo usunięte zostały w terminie poprzez zalecenia pokontrolne.