Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Miejskiej w Wiślicy

Gmina Wiślica stanowi wspólnotę samorządową obejmująca wszystkich mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.

Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 100,5 km².

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Wiślica.

W skład gminy wchodzą następujące jednostki pomocnicze sołectwa:
1. Brzezie
2. Chotel Czerwony
3. Gluzy
4. Gorysławice
5. Górki
6. Hołudza
7. Jurków
8. Kobylniki
9. Koniecmosty
10. Kuchary
11. Łatanie
12. Ostrów
13. Skorocice
14. Skotniki Dolne
15. Skotniki Górne
16. Sielec
17. Szczerbaków
18. Szczytniki
19. Wawrowie
20. Wiślica

Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Miejska przy pomocy Burmistrza.

Gmina działa poprzez swoje organy którymi są:
1. Rada Miejska
2. Burmistrz Miasta i Gminy -  Pan Jarosław Jaworski

Rada Gminy składa się z 15 radnych.
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Pan Jacek Gocyk.

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
3. Samorządowe Przedszkole w Wiślicy
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wiślicy
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
6. Muzeum Regionalne w Wiślicy
7. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.