Informujemy, że dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Gminy Wiślica

Gmina Wiślica stanowi wspólnotę samorządową obejmująca wszystkich mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.

Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 100,5 km².

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Wiślica.

W skład gminy wchodzą następujące jednostki pomocnicze sołectwa:
1. Brzezie
2. Chotel Czerwony
3. Gluzy
4. Gorysławice
5. Górki
6. Hołudza
7. Jurków
8. Kobylniki
9. Koniecmosty
10. Kuchary
11. Łatanie
12. Ostrów
13. Skorocice
14. Skotniki Dolne
15. Skotniki Górne
16. Sielec
17. Szczerbaków
18. Szczytniki
19. Wawrowie
20. Wiślica

Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta.

Gmina działa poprzez swoje organy którymi są:
1. Rada Gminy
2. Wójt Gminy -  Pan Stanisław Krzak

Rada Gminy składa się z 15 radnych.
Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Stanisław Bystrzanowski.

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
3. Samorządowe Przedszkole w Wiślicy
4. Gimnazjum w Wiślicy
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wiślicy
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
7. Muzeum Regionalne w Wiślicy
8. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.